Compliance ve ŠKO-ENERGO, s.r.o.

Společnost věnuje zvláštní pozornost povinnosti dodržovat právní a vnitřní předpisy, etická a další dobrovolně přijatá pravidla. Tato pravidla jsou v souladu se zásadami  Governance, Risk & Compliance koncernu VW a skupiny ŠKODA AUTO. Compliance se neomezuje pouze na obchodní vztahy, ale vztahuje se na všechny činnosti uvnitř společnosti. Společnost navenek i dovnitř komunikuje, že její chování v obchodních i dalších vztazích je v souladu se všemi etickými a právními pravidly hospodářské soutěže, finanční a daňové integrity, ochrany životního prostředí a zaměstnaneckých vztahů včetně zajištění rovných příležitostí.

Kontaktní e-mail: compliance@sko-energo.cz.

 

Etický kodex

Etický kodex shrnuje základní principy jednání zaměstnanců společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. a slouží jako pomůcka při zvládání právních a etických výzev. Etický kodex byl vydán v roce 2012 pod názvem „Zásady chování společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. — součást skupiny ŠKODA“.

Dobrá pověst společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. je zásadní hodnotou, která závisí na odhodlání zaměstnanců po celém světě jednat v souladu s naším etickým kodexem a v souladu se všemi právními předpisy. „Zásady chování společnosti ŠKO-ENERGO, s.r.o. — součást skupiny ŠKODA“ se staly nedílnou součástí firemní kultury. Společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. motivuje i své obchodní partnery, aby výše uvedené principy přijali za vlastní.

Zde si můžete stáhnout Etický kodex.

 

Ombudsman systém

V koncernu Volkswagen, jehož součástí je ŠKO-ENERGO, s.r.o., funguje tzv. Ombudsman systém, který je určen pro oznámení ve věcech korupce a podezření na korupční jednání. Každý náš zaměstnanec se může obrátit na jednoho ze dvou nezávislých ombudsmanů, odhalí-li i pouhé náznaky korupce. Stejně tak se mohou na ombudsmana obrátit naši dodavatelé, odběratelé a jiné osoby, které přichází se ŠKO-ENERGO, s.r.o. do styku.

Cílem systému je zamezit korupčnímu jednání tím, že pomáhá odhalovat a řešit případy korupčního jednání. Ombudsman je při své činnosti vázán mlčenlivostí o původu oznámení, pro oznamovatele tak nehrozí prozrazení jeho identity.

Pro další informace o ombudsmanovi koncernu Volkswagen navštivte následující stránky: