Ekologie

Výstavbou ekologicky šetrné teplárny a vodohospodářských zařízení, která slouží k čištění odpadních vod ze závodu ŠKODA AUTO, přispěla společnost ŠKO-ENERGO velkou měrou ke zlepšení životního prostředí města a regionu Mladá Boleslav. Ochranu životního prostředí chápeme jako poslání a společný úkol pro každého z nás.

Ekologie ve ŠKO-ENERGO

Lepší než evropské normy

Teplárna ŠKO-ENERGO se řadí k ekologicky nejšetrnějším v Evropě. Byla postavena dle velmi přísných ekologických předpisů EU a je pravidelně prověřována k využívání obnovitelných zdrojů. ŠKO-ENERGO dále zajišťuje pomocí moderních čisticích stanic odstranění olejů a barev z odpadních vod v celém areálu ŠKODA AUTO.

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti