Granty "Energie pro děti"

Podpořit děti a jejich aktivity v oblasti sportu, ekologie, kultury a vzdělávání. To je cíl grantového programu „Energie pro děti“, který na letošní rok 2020 vyhlašuje společnost ŠKO-ENERGO FIN.

Energie pro děti

Společenská odpovědnost

Společnost ŠKO-ENERGO FIN chápe z pozice velkého průmyslového podniku svoji sociální odpovědnost vůči regionu. Zaměřuje se především na volnočasové aktivity děti a mládeže a jejich výchovu k ekologickému chování.

Formou finančních darů podporuje aktivity dětí a mládeže v různých sportovních či kulturních organizacích, kde vidí tuto podporu jako nejúčelnější a podporuje i řadu dalších zajímavých akcí pro volný čas. Je si vědoma toho, že nečinnost často vede mládež k nezákonné činnosti, jako jsou krádeže a ničení majetku, a smysluplné využití volného času naopak přispěje k jejich rozvoji a sníží riziko ohrožení před drogami. Společnost také podporuje vzdělávání a finanční prostředky slouží na školách k výuce ekologie a výpočetní techniky či k úhradě nákladů na zájmové kroužky.

Společnost usiluje o rozvoj regionů okresů Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou (Kvasiny) a Trutnov (Vrchlabí). Regionálně orientovanou pomocí chce společnost přispívat k růstu občanské společnosti a k vytváření dobrých sousedských vztahů. Společnost se tímto krokem přihlásila k plnění konceptu společenské odpovědnosti.

Oblasti grantového programu

V rámci grantového programu plánuje společnost ŠKO-ENERGO FIN v roce 2020 rozdělit finanční prostředky v těchto oblastech:

SPORT - Činnost mládežnických týmů ve všech výkonnostních a věkových kategoriích nebo zajímavé sportovní akce
EKOLOGIE - Ekologická výchova a aktivity spojené s ochranou životního prostředí
KULTURA - Činnost mládežnických hudebních a taneční skupin, pěveckých a divadelních spolků a kulturní akce
VZDĚLÁVÁNÍ - Programy na výchovu mládeže na školách v oblasti sportu, kultury, vzdělávání a ekologie a volnočasové aktivity dětí

Podmínky grantového programu

1. Podporované regiony: okres Mladá Boleslav, okres Rychnov nad Kněžnou (Kvasiny), okres Trutnov (Vrchlabí) a k nim přiléhající okresy
2. Oprávněnost žadatele: především neziskové organizace, mateřské, základní a střední školy, obecně prospěšné společnosti, spolky
3. Maximální výše grantu: 100 000 Kč
4. Uzávěrka pro příjem žádostí: 14. 9. 2020
5. Datum realizace projektu: od vyhlášení grantového programu (14. 8. 2020) do 31. 3. 2021.

Informace pro žadatele

Vše přehledně najdete v Manuálu - ke stažení ZDE.

Kompletní informace jsou obsaženy v dokumentu Informace pro žadatele - ke stažení ZDE.

Vyplněné žádosti vč. požadovaných dokumentů zašlete elektronicky na adresu viktor.kolarcik@sko-energo.cz.

Dokumenty ke grantovému programu

Všechny potřebné dokumenty ke grantovému programu na rok 2020 jsou ke stažení zde:

Informace pro žadatele - ke stažení ZDE.

Žádost o příspěvek z grantového programu - ke stažení ZDE.

Zpráva o použití prostředků z grantového programu - ke stažení ZDE.

Compliance dotazník - ke stažení ZDE.

Informace o zpracování osobních údajů - ke stažení ZDE.

Kontaktní informace

Dotazy ke grantovému programu je možné směřovat na:

Ing. Viktor Kolarčík
ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Tel.: (+420) 326 819 033
Email: viktor.kolarcik@sko-energo.cz

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti