Pro studenty

V popředí zájmu energetické společnosti ŠKO-ENERGO stojí také podpora mladých lidí, se kterými chceme spolupracovat již v průběhu jejich vysokoškolského a středoškolského studia.

Studentům nabízíme spolupráci při povinné studentské praxi, tvorbě bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Spolupráce s VŠ, SŠ a SOU

Společnost ŠKO-ENERGO spolupracuje s vybranými středními odbornými učilišti, středními, vyššími odbornými a vysokými školami. Finančně podporujeme projekty vybavení školních učeben, pro studenty pořádáme exkurze, odborné přednášky a semináře z oblasti energetiky a životního prostředí.

Spolupracujeme na realizaci řízených praxí a odborného výcviku studentů.

VŠ, s nimiž spolupracujeme:

SŠ, SOU a VOŠE, s nimiž spolupracujeme:

Praxe

Ve společnosti ŠKO-ENERGO můžete již během Vašeho studia nasbírat zajímavé a cenné profesní zkušenosti.

Nabízíme možnost získat první pracovní příležitosti a zkušenosti v rámci Vašeho studia při povinné studentské praxi a dále nabízíme spolupráci při tvorbě bakalářských, diplomových a disertačních prací.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás na e-mail: vladena.kubicova@sko-energo.cz

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti