Novinky

Dálkové vytápění stále zůstává pro obyvatele Mladé Boleslavi nejvýhodnějším zdrojem tepla

  • Cena tepla ze ŠKO-ENERGO a distribuční společnosti CENTROTHERM se od 1. ledna 2023 navyšuje na 847 Kč za GJ včetně DPH.
  • Pro průměrnou domácnost v Mladé Boleslavi v panelovém bytě o ploše 65 m2 to znamená zvýšení měsíčních nákladů o 518 Kč.
  • I přes zvýšení ceny zůstává dálkové vytápění pro mladoboleslavské domácnosti nejvýhodnějším zdrojem tepla.

Mladá Boleslav, 5. prosince 2022. V důsledku aktuální situace na trhu společnost ŠKO-ENERGO a distribuční společnost CENTROTHERM navyšují pro své zákazníky ceny za vytápění a ohřev teplé vody pro rok 2023. Nárůst ceny odráží výrazné zvýšení cen vstupních komodit i povolenek CO2. Cena za teplo tak meziročně vzroste na 847 Kč za GJ včetně DPH. Pro obyvatele Mladé Boleslavi dálkové vytápění v porovnání s ostatními zdroji tepla však zůstává stále nejvýhodnějším zdrojem tepla.

Dálkové vytápění i přes korekci ceny zůstává pro obyvatele Mladé Boleslavi stále nejvýhodnějším zdrojem tepla. Domácnosti vytápěné elektřinou oproti zákazníkům ŠKO-ENERGO zaplatí za 1 GJ téměř dvojnásobek ceny – tedy zhruba 1 600 Kč za GJ. Vyšší náklady zaregistrují i odběratelé zemního plynu, kteří za stejnou jednotku budou muset z rodinného rozpočtu vyčlenit přibližně 1 250 Kč.

„Cenu tepla vyrobeného u nás ve ŠKO-ENERGO jsme se i přes nepříznivý vývoj trhu rozhodli neupravovat v průběhu roku 2022, jako tak učinila řada jiných dodavatelů. Vzhledem k výraznému navýšení cen za odběr hnědého uhlí, zemního plynu i biomasy se pro nás však aktuálně nastavené ceny staly neudržitelnými. Výrazně nás ovlivnily také změny v české legislativě, díky kterým byly zrušeny veškeré finanční podpory za spoluspalování biomasy. Spolehlivé dodávky tepla našim zákazníkům jsou však pro nás klíčové a děláme vše proto, aby mladoboleslavské domácnosti pocítily nárůst co nejméně, a ceny proto navyšujeme opravdu jen o nejnutnější minimum“, dodává k úpravě ceny jednatel společnosti Ing. Tomáš Kubín.

Dodávky tepla pro více než 14 tisíc mladoboleslavských domácností a průmyslových podniků zajišťuje ŠKO-ENERGO prostřednictvím distribuční sítě společnosti CENTROTHERM. I ta v letošním roce zaznamenala značný nárůst nákladů za svůj provoz – významně pocítila zejména nárůst cen izolačních materiálů, jejichž cena se během roku zdvojnásobila, a pohonných hmot a energií, které jsou klíčové pro servis zařízení, a tedy bezproblémové dodávky tepla. „Rozpočet našich zákazníků jsme se snažili zatížit v co nejmenší možné míře. Cena za dálkové vytápění zůstává pro obyvatele Mladé Boleslavi stále jednou z nejnižších v České republice. Průměrná domácnost, která žije v panelovém domě v bytě o výměře 65 m2, spotřebuje ročně zhruba 25 GJ. Její náklady tak vzrostou zhruba o 518 Kč měsíčně“, vysvětluje dopad na domácnosti předseda představenstva CENTROTHERM Ing. Miroslav Olšák.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:
Ing. Tomáš Kubín
Jednatel a mluvčí vedení společnosti ŠKO-ENERGO
+420 326 819 028
tomas.kubin@sko-energo.cz

Ing. Miroslav Olšák
Předseda představenstva společnosti CENTROTHERM
+ 420 606 607 190
miroslav.olsak@centrotherm-mb.cz

ŠKO-ENERGO, s.r.o.
Společnost ŠKO-ENERGO, založená 1. července 1995 jako první česko-německý joint-venture podnik v energetickém průmyslu, zásobuje energiemi všechny české výrobní závody společnosti ŠKODA AUTO. Konkrétně dodává elektrickou energii, teplo, průmyslovou, pitnou a chladící vodu, stlačený vzduch a zemní plyn. Dále provádí čištění a odvádění odpadních a povrchových vod, provozuje a udržuje všechny energetické sítě a poskytuje komplexní služby v oblasti zásobování energiemi a energetického managementu. Stabilním a efektivním zásobováním energiemi přispívá také k úspěšnému fungování své mateřské společnosti ŠKODA AUTO. Teplo a ohřev teplé vody dodává také do více než 14 tisíc mladoboleslavských domácností a podniků. Důležitou úlohu sehrává ŠKO-ENERGO také při budování infrastruktury pro e-mobilitu a při zajišťování služeb výkonové rovnováhy pro přenosovou síť ČEPS. Ve své teplárně využívá nadčasové a moderní technologie a zařízení, klade důraz také na obnovitelné zdroje energie, kterými se zabývá ve stále větší míře.

CENTROTHERM
Společnost CENTROTHERM vznikla zakladatelskou listinou ze dne 11. 12. 1992 realizací privatizačního projektu Městského bytového podniku, jehož jediným zakladatelem a akcionářem se stalo Statutární město Mladá Boleslav. Historie vzniku společnosti však spadá do roku 1968, kdy byla vytvořena v rámci Technických služeb města jako energetický provoz pro postupné zavádění systému centrálního zásobování teplem města Mladá Boleslav. Hlavní a nyní již jedinou náplní činnosti akciové společnosti je distribuce tepla a teplé vody do domácností a komerčních subjektů. Teplo odebírá od společnosti ŠKO-ENERGO a distribuuje ho do více než 14 tisíc domácností a komerčních objektů prostřednictvím distribuční sítě, která má více jak 100 km potrubí a téměř 100 výměníkových stanic.


Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti