Novinky

Grantový program ENERGIE PRO DĚTI

energie_pro_deti.jpg

ŠKO-ENERGO vyhlásilo grantový program „Energie pro děti“ pro rok 2018. Tento program zahrnuje oblasti věnované podpoře sportu, ekologie, kultury a vzdělávání dětí a mládeže. Podpora je určena především pro mateřské, základní a střední školy, spolky, příspěvkové organizace, neziskové organizace.

V rámci grantového programu plánuje společnost ŠKO-ENERGO v roce 2018 rozdělit finanční prostředky v těchto oblastech:

SPORT - Činnost mládežnických týmů ve všech výkonnostních a věkových kategoriích nebo zajímavé sportovní akce
EKOLOGIE - Ekologická výchova a aktivity spojené s ochranou životního prostředí a biodiversita
KULTURA - Činnost mládežnických hudebních a taneční skupin, pěveckých a divadelních spolků a kulturní akce
VZDĚLÁVÁNÍ - Programy na výchovu mládeže na školách v oblasti sportu, kultury, vzdělávání a ekologie a volnočasové aktivity dětí

Finanční podpora je směřována do regionů okresu Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou (Kvasiny), Trutnov (Vrchlabí) a k nim přiléhajícím okresům. O podporu mohou žádat především mateřské, základní a střední školy, spolky, příspěvkové organizace, neziskové organizace. Uzávěrky jednotlivých kol grantového programu jsou 15. 5. 2018 a 15. 6. 2018. Realizace projektů do konce roku 2018.

Bližší informace a dokumenty jsou dostupné na webu společnosti http://www.sko-energo.cz/cs/granty/.


Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti