Novinky

Grantový program ENERGIE PRO DĚTI

granty_2019.jpg

Společnost ŠKO-ENERGO FIN vyhlašuje pro rok 2019 grantový program „ENERGIE PRO DĚTI“. Tento program zahrnuje oblasti věnované podpoře sportu, ekologie, kultury a vzdělávání dětí a mládeže.

Společnost chápe z pozice velkého průmyslového podniku svoji sociální odpovědnost, pomocí orientovanou na regiony okresů Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou (Kvasiny) a Trutnov (Vrchlabí) chce přispívat k růstu občanské společnosti a k vytváření dobrých sousedských vztahů. Společnost si je také vědoma toho, že nečinnost často vede mládež k nezákonné činnosti, jako jsou krádeže a ničení majetku, a smysluplné využití volného času naopak přispěje k jejich rozvoji a sníží riziko ohrožení před drogami. Společnost se tímto krokem přihlásila k plnění konceptu společenské odpovědnosti.

„Celosvětovým trendem úspěšných firem je udržitelné podnikání. Etické podnikání, sociální odpovědnost a pomoc v oblastech životního prostředí, vzdělávání, kultuře a sportu. Nechceme být v tomto vývoji pozadu. A ve skutečnosti se dá říct, že jsme spíše o krok napřed, protože naše podpora celé řady aktivit v regionu a zejména dětí napříč všemi zmíněnými obory trvá už celou řadu let. Je pro nás důležité, aby se ve městě, ve kterém působíme, obyvatelům dobře žilo,“ říká Ing. Miroslav Žďánský, jednatel společnosti ŠKO-ENERGO FIN.

V rámci grantového programu plánuje společnost ŠKO-ENERGO FIN v roce 2019 rozdělit finanční prostředky v těchto oblastech:

SPORT - Činnost mládežnických týmů ve všech výkonnostních a věkových kategoriích nebo zajímavé sportovní akce
EKOLOGIE - Ekologická výchova a aktivity spojené s ochranou životního prostředí a biodiversita
KULTURA - Činnost mládežnických hudebních a taneční skupin, pěveckých a divadelních spolků a kulturní akce
VZDĚLÁVÁNÍ - Programy na výchovu mládeže na školách v oblasti sportu, kultury, vzdělávání a ekologie a volnočasové aktivity dětí

Finanční podpora je směřována do regionů okresu Mladá Boleslav, Rychnov nad Kněžnou (Kvasiny), Trutnov (Vrchlabí) a k nim přiléhajícím okresům. O podporu mohou žádat neziskové organizace, mateřské, základní a střední školy, obecně prospěšné společnosti, spolky. Uzávěrka grantového programu je 10. 6. 2019, realizace jednotlivých projektů do konce roku 2019.

Bližší informace a dokumenty jsou dostupné na webu společnosti - https://www.sko-energo.cz/cs/granty/.

V roce 2018 obdržela společnost 80 žádostí o grant, ze kterých bylo podpořeno přes 60 projektů. Tady jsou některé z nich:

Granty_2018_Mladoboleslavsky_venkov

Mladoboleslavský venkov, z.ú. obdržel prostředky v oblasti ekologie na projekt "Čistá řeka Jizera", který si kladl za cíl zkvalitnit životní prostředí úklidem vodního toku řeky Jizery. K akci se připojilo téměř 1500 dobrovolníků, z nichž byla velká část zastoupena dětmi MŠ a ZŠ a studenty středních škol. Podařilo posbírat téměř 420 pytlů a dalšího množství odpadu, což představuje celkem 5 tun odpadků.


Granty_2018_Spolek_pratel_umeni

V oblasti kultury byl podpořen projekt Spolku přátel umění Mladá Boleslav z.s. - „Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby“ v provedení 100 účinkujících žáků ZUŠ Mladá Boleslav v Městském divadle. Vyjádření typu „Vaše Rybovka rozzářila náš předvánoční čas“, „Dojatá jsem se slzou v oku sledovala celý příběh“ nebo „Objevil jsem pro sebe Rybovku“ jsou jen střípky z nadšených ohlasů na krásnou akci v podání nadaných dětí.


Granty_2018_Vesela_veda

Společnost Veselá věda z.ú. získala podporu v oblasti vzdělávání na projekt badatelských kroužků na ZŠ v Mladé Boleslavi. Děti si v kroužcích vyzkoušely experimenty v oblasti chemie, biologie a fyziky s látkami, které lze běžně najít v kuchyni nebo koupelně a poznávaly základní přírodní jevy. Z plánovaného počtu 20 kroužků a 200 dětí bylo otevřeno kroužků 30 a celkem 415 dětmi. To jen potvrzuje, že věda baví!


Granty_2018_Klub_biatlonu_Trefa

V oblasti sportu podpořena činnost oddílu Klub biatlonu Trefa p.s. z Kosmonos. Z prostředků byly uhrazeny náklady na běžecké lyže, materiálové vybavení a také horské soustředění dětí. O tom, že může být úspěšný oddíl i z míst, kde není sníh, svědčí více než stovka medailí z regionálních i celostátních závodů. A věříme, že z dětí jednou vyrostou následovníci Gabriely Koukalové, Verči Vítkové, Michala Krčmáře nebo Ondry Moravce!


Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti