Novinky

Letošní odstávky teplé vody opět kratší

odstavky_se_2020_1.jpg

Provoz teplárny ŠKO-ENERGO má jako vždy v létě napilno. V době, kdy se většina zaměstnanců automobilky a obyvatel Mladé Boleslavi chystá na zaslouženou dovolenou, pro pracovníky společnosti jde o období zvýšené aktivity.

Zachování kontinuity a spolehlivosti dodávek tepla, minimalizace poruch v průběhu zimních měsíců vyžadují, aby byla na zařízení a rozvodech společnosti provedena potřebná údržba, opravy a předepsané revize.

Technologie teplárny je s výjimkou letní odstávky v provozu nepřetržitě po 24 hodin denně. A i při současných technologiích nelze některé revize a opravy provést bez odstávky dodávek teplé vody. Délka odstávek záleží na objemu plánovaných oprav na jednotlivých zařízeních. Ty letošní proběhnou ve dnech 30. 7. – 4. 8. 2020 a oproti loňskému roku se doba odstávek snížila o 2 dny a budou nejkratší za posledních několik let.

Co čeká naše kolegy na teplárně a v infrastruktuře?

V kotelně je to zejména rozsáhlá oprava vyzdívek ve spodní části kuželů cyklonů obou fluidních kotlů K80 a K90, výměna potrubí LUVO na fluidním kotli K90, oprava vyzdívek náletové stěny K90, výměna kompenzátoru uhelné svodky č. 10 kotle K90 a obměna uhelných rotačních podavačů (turniketů) na fluidních kotlích K80 a K90.

V oblasti elektro se jedná o kontrolu spojky a testy na turbosoustrojí TG80, výměna budící automatiky elektrických generátorů teplárny, výměna systému buzení na obou generátorech teplárny, instalace analyzátorů spotřeby elektrické energie v elektrických rozvodnách teplárny a generální revize přepínače odboček na blokovém transformátoru.

Na strojovně pak výměna armatur DN350 na odběrech páry A1 z turbogenerátorů TG80/90, výměna armatur DN80 na odběrech páry A5 z turbogenerátoru TG80 a oprava výstupní klapky oběhového čerpadla č. 14. Ve výtopně Česana – výměna řídicího systému po realizaci výměny hořáku na kotli K2 a na zauhlování výměna válců včetně pásu a servis vah na biomasu.

„Každá i nepatrná netěsnost na páteřních rozvodech může způsobit havarijní odstávku celého horkovodního systému. Což by ohrozilo dodávku tepla a teplé vody pro obyvatele a zejména v zimním období by to mohlo mít nedozírné následky,“ uvádí k tématu Ing. Jiří Mrkus, vedoucí Teplárny.

V neposlední řadě je velká energie věnována přípravným pracím směřujícím ke generální opravě našeho 200metrového komínu, která proběhne v příštím roce.

„V průběhu topné sezony 2019/2020 nedošlo ze strany ŠKO-ENERGO k žádným závažným poruchám ani k výpadkům zařízení na výrobu a dodávku energií. Bylo to právě i zásluhou přípravy na topnou sezonu, které každoročně věnujeme velkou pozornost,“ dodává Ing. Mrkus.

V oblasti infrastruktury budou provedeny kalibrace hlavních měřidel, drobné opravy a kontroly páteřních armatur a opravy izolací potrubních rozvodů. „Opravy na horkovodech byly provedeny o prodloužených víkendech a rozvody byly zmanipulovány tak, aby nebyla omezena dodávka pro obyvatele města Mladá Boleslav. Tím se podařilo minimalizovat rozsah prací na celkovou odstávku a její zkrácení na 6 dní,“ uvádí Ing. Jiří Mach, vedoucí Infrastruktury.

Kontinuita a kvalita dodávek a také stabilita cen tepla pro Mladou Boleslav patří mezi důležité strategické cíle společnosti ŠKO-ENERGO. Navzdory některým přetrvávajícím nepříznivým vlivům, jako jsou přísnější limity na množství vypouštěných škodlivin, dražší emisní povolenky, rostoucí ceny komodit i mírné zimy nedošlo od roku 2015 ze strany společnosti ke zvýšení ceny. „Intenzivně se věnujeme opravám energetického zařízení, abychom především v období topné sezony mohli dodávat energie našim zákazníkům. Děláme vše pro to, abychom zajistili stabilní, cenově výhodné dodávky tepla a tepelný komfort pro obyvatele Mladé Boleslavi,“ uzavírá za vedení společnosti jednatel, Ing. Tomáš Kubín.


Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti