Novinky

Levnější teplo pro Mladou Boleslav na rok 2020

teplo_mb_2020.jpg

Celková konečná cena pro zákazníka se snižuje na 542,34 Kč/GJ vč. DPH. „Snížení ceny, příznivé pro koncového zákazníka, se odvíjí od několika faktorů,“ přibližuje aktuální situaci Ing. Tomáš Kubín, jednatel ŠKO-ENERGO. „Klíčovou úlohu hraje přesunutí dodávek tepla a chladu do snížené sazby daně, tedy z 15 na 10 %. Zároveň však ze strany ŠKO-ENERGO ani distribuční společnosti CENTROTHERM nedošlo k žádnému navýšení ceny, navzdory některým přetrvávajícím nepříznivým vlivům, jako jsou přísnější limity na množství vypouštěných škodlivin, dražší emisní povolenky, rostoucí ceny komodit i mírné zimy, jako je například alespoň prozatím ta letošní.“

ŠKO-ENERGO se společností CENTROTHERM úzce spolupracuje na řešení příp. poruch a při nutných odstávkách, aby zůstala zachována kontinuita a kvalita dodávek tepla pro obyvatele města Mladá Boleslav. V případě odstávek se energetikům daří snižovat jejich délku a v loňském roce byla nejkratší za několik posledních let.

Stabilita cen patří mezi důležité strategické cíle ŠKO-ENERGO, po několik let se cena nezvyšovala vůbec (od roku 2017 byla cena pro koncového zákazníka na hodnotě 567 Kč/GJ vč. DPH). „Od roku 2015 jsme cenu meziročně nenavýšili ani o jedno procento a v této souvislosti je potřeba podotknout, že kromě výše popsaných nepříznivých okolností, odběry ve městě dlouhodobě klesají z důvodu zateplování budov a dalších úsporných opatření. Přesto se z dlouhodobého pohledu nárůsty ceny našeho tepla pohybují pod úrovní inflace,“ dodává Ing. Tomáš Kubín.

Jak vyplývá z údajů Teplárenského sdružení ČR, Mladá Boleslav patří mezi města s nejpříznivějšími cenami tepla v republice (viz tabulka).

Dálkové teplo ze ŠKO-ENERGO odebírá přibližně 14 tisíc domácností, což je přibližně 90 % obyvatel města Mladá Boleslav.

Vývoj ceny tepla a odebraného množství tepla v letech 2001 – 2020 ukazuje následující graf:


Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti