Novinky

Odstávky teplé vody i letos.. ale nejkratší za poslední roky

foto1.jpg

Celozávodní dovolená ŠKODA AUTO znamená pro společnost ŠKO-ENERGO pravidelně období zvýšené aktivity. A protože při současných technologiích nelze některé revize a opravy provést bez odstávky teplé vody, budou si muset obyvatelé Mladé Boleslavi ve dnech 23. – 30. 7. vystačit pouze s vodou studenou.

Jak se opravuje turbína

Společnost ŠKO-ENERGO pečlivě sestavila plán revizí a oprav tak, aby obyvatelé města mohli během prázdnin odebírat teplou vodu s co nejkratším omezením. Zdaleka to ale neznamená, že se „něco bude dít“ pouze ve dnech odstávky. Například generální oprava turbosoustrojí TG80 probíhá už od 1. června a skončí poslední srpnový den. „Věříme tomu, že termín se podaří dodržet, neprovádíme tak rozsáhlou opravu poprvé,“ vysvětluje Ing. Hynek Linhart, koordinátor úseku Strojní technika.

„Na druhou stranu… Dokud se do zařízení nepodíváme, nemáme přesnou jistotu, v jakém je stavu a co vše bude oprava obnášet. Oprava je zaměřena zejména na revizi parní průtočné části. Ve statorové části budou zrevidovány a případně opraveny těsnící labyrinty a bude vyměněna vnitřní statorová skříň. Rovněž na rotoru budou opraveny těsnící labyrinty a zároveň firma Siemens provede výměnu posledních tří řad rotorových lopatek. Na závěr revizních prací bude rotor dynamicky vyvážen,“ přibližuje průběh opravy Ing. Linhart s tím, že rotor turbíny bude převezen do rumunské Bukurešti. Součástí generální opravy bude i revize regulačních ventilů, rychlozávěrného ventilu a části tepelné izolace.

Souběžně s opravou parní části turbíny bude provedena generální oprava elektrického generátoru bloku 80. Součást opravy generátoru je revize rotoru, která bude probíhat v dílnách firmy STORK v Polsku.

Zaostřeno na horkovody

Zatímco generální oprava turbíny odstávku nevyžaduje, pro horkovody platí opak. „Během letní horkovodní odstávky bude provedena výměna čtyř horkovodních armatur dimenze 500mm. Nový typ armatur jednak umožní v případě potřeby, spolehlivé uzavření daného horkovodního úseku, ale také zároveň sníží tlakové ztráty v potrubí,“ přibližuje práce vedoucí Teplárny, Ing. Jiří Mrkus a dodává, že dále bude probíhat revize výstupní klapky horkovodního čerpadla 80/11. Výměna těchto klapek na všech čtyřech horkovodních čerpadlech probíhá postupně od roku 2017 a bude ukončena v příštím roce.

„Každá i nepatrná netěsnost na páteřních rozvodech může způsobit havarijní odstávku celého horkovodního systému. Což by ohrozilo dodávku tepla a teplé vody pro obyvatele a zejména v zimním období by to mohlo mít nedozírné následky,“ uvádí k tématu Ing. Mrkus.

Co se ještě bude dít

Výměna komunikačních karet řídicího systému - doba odstavení teplárny bude využita na provedení výměny komunikačních karet řídicího systému. Jedná se o 50 ks karet, které zajištují komunikaci mezi jednotlivými bloky řídicího systému Procontroll.

Výměna popelové svodky a sifonu K80 - z důvodu rozsáhlého poškození ocelového pláště korozí dojde na fluidním kotli K80 ke kompletní demontáži pláště popelové svodky a sifonu včetně vyzdívek. Bude to nejrozsáhlejší oprava kotle po dobu existence nové teplárny a jedna z největších oprav fluidních kotlů v ČR.

Výměna VN ochran - bude dokončena výměna digitálních elektrických ochran v síti vlastní spotřeby teplárny, která byla započata v loňském roce. Celkem bude letos nainstalováno 21 nových ochran poslední generace.


Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti