Novinky

ŠKO-ENERGO své teplo z ekologicky šetrné teplárny pro rok 2021 nezdražuje

teplo_mb_2020.jpg

Společnost ŠKO-ENERGO zachovává pro rok 2021 stejnou cenu tepla pro své zákazníky jako v předchozích letech. K tomuto rozhodnutí přistoupila navzdory rostoucím cenám povolenek CO2 a investicím souvisejících se zpřísněním emisních limitů. Může si to dovolit díky teplárně ŠKO-ENERGO, která byla svého času postavena s velkou nadčasovostí, a splňuje tak i současné limity. Proto nejsou aktuálně nutné vysoké náklady na modernizace, s nimiž se potýká řada jiných tepláren. O svých plánech informovala i zástupce společnosti CENTROTHERM a bytových družstev během online setkání se zákazníky.

Po zvýšení ceny distributora CENTROTHERM Mladá Boleslav, a.s. zaplatí v roce 2021 koncový zákazník za dálkové teplo v Mladé Boleslavi 558,80 Kč včetně DPH za GJ.

„ŠKO ENERGO má dlouhodobě pověst spolehlivého výrobce energií. Je součástí Mladé Boleslavi a vybudovala si významnou pozici tím, jak se aktivně podílí na životě města. Jako výrobce tepla si uvědomujeme naši odpovědnost za spolehlivé dodávky i náš vliv na konečnou cenu tepla. Rozhodli jsme se nezvyšovat cenu, přestože náklady spojené s výrobou tepla stále rostou,“ konstatuje Ing. Tomáš Kubín, jednatel ŠKO-ENERGO.

„Situace na trhu, vývoj cen komodit i klimatické podmínky se rychle a podstatně mění, proto my ve ŠKO-ENERGO proaktivně hledáme řešení, nebojíme se zkoušet nové přístupy a zavádět to, co před námi ještě nikdo nezkusil. Veškerá energie, se kterou ŠKODA AUTO v českých závodech vyrábí vozy a komponenty, má být od druhé poloviny tohoto desetiletí CO2 neutrální. Toto strategické rozhodnutí automobilky jsme začali řešit s předstihem a naši odborníci na tom již pracují,“ doplňuje jednatel ŠKO-ENERGO Ing. Jaromír Vorel.

Teplo dopravuje do boleslavských domácností distribuční společnost CENTROTHERM. „Spolupráce se ŠKO-ENERGO byla vždy na velmi dobré a profesionální úrovni,“ uvádí předseda představenstva společnosti CENTROTHERM Ing. Miroslav Olšák.

Teplárny v České republice zásobují teplem přibližně dvě pětiny obyvatel, významnou část služeb i řadu průmyslových podniků. Význam ŠKO-ENERGO z hlediska dodávek tepla je především v Mladé Boleslavi. Teplo ze ŠKO-ENERGO odebírá více než 14 tisíc domácností a podniků. Jako „dobrý občan“ se zapojuje do aktivit souvisejících s udržitelným rozvojem a společenskou odpovědností, iniciuje a podporuje projekty, aby Mladá Boleslav byla městem, kde se dobře žije. V tomto kontextu vidí ŠKO-ENERGO svou úlohu také v tom, že svým zákazníkům spolehlivě dodává teplo za konkurenceschopnou cenu.

Všechny informace najdete v tiskové zprávě.

Vývoj ceny tepla a odebraného množství tepla v letech 2001 – 2021 ukazuje následující graf:

Porovnání cen tepla v roce 2021:


Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti