Novinky

ŠKO-ENERGO: získá jako první v Česku garantovanou zelenou energii

tz_grafika_fin.jpg

Společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. dosáhla na své cestě za uhlíkovou neutralitou dalšího „zeleného“ milníku – elektrickou energii pro automobilku bude odebírat i z větrného parku Moravice - Melč

Uzavřením smlouvy s Ambient Energy, a.s. se společnost ŠKO-ENERGO zavázala k odběru elektrické energie ze 4 konkrétních větrných elektráren v celkovém objemu 26.280 MWh ročně, výstavbu zdroje zajistí společnosti ze skupiny Micronix Group

Kontrakt za více než 1 mld. korun uzavřely obě strany na 20 let s dlouhodobou fixací nákladů a minimalizací rizika kolísání cen na principu PPA (Power Purchase Agreements), který umožňuje odběratelům energie uzavírat dlouhodobé smlouvy o nákupu vyrobené zelené energie přímo se soukromými dodavateli z konkrétních zdrojů energie


Mladá Boleslav, 22. července 2021 – Společnosti ŠKO-ENERGO a Ambient Energy uzavřely výjimečný kontrakt o dlouhodobém odběru elektřiny vyrobené z větrné energie přímo konkrétními zdroji. Jedná se o první korporátní smlouvu v České republice fungující na tomto principu PPA. První dodávky elektřiny z větrného parku do ŠKO-ENERGO a automobilky ŠKODA AUTO začnou proudit na začátku roku 2023.

V rámci dlouhodobého kontraktu vznikne nový zdroj obnovitelné energie na severní Moravě. Ve větrném parku Moravice – Melč jsou aktuálně dvě větrné elektrárny, čtyři nové pro ŠKO-ENERGO se budou teprve realizovat. Uzavřením smlouvy získává společnost ŠKO-ENERGO dlouhodobou fixaci nákladů za elektřinu, minimalizuje rizika kolísání cen elektřiny a především opět naplňuje svoji strategii šetrného přístupu k životnímu prostředí. Hodnota kontraktu uzavřeného na dobu 20 let přesahuje 1 miliardu korun.

„Jsme velmi hrdí na to, že se nám podařilo uzavřít obchod, díky kterému může vzniknout nový velký ekologický zdroj elektřiny bez provozní podpory státu. O to více, že dlouhodobým odběratelem této elektřiny není nikdo jiný než ŠKO-ENERGO - dceřiná společnost ŠKODA AUTO. PPA obchody jsou jednou z cest k decentralizaci energetiky a rozvoji obnovitelných zdrojů. Fungují skvěle například ve Spojených státech a mohly by být úspěšné i v České republice,“ uvádí Ladislav Seidler, člen správní rady společnosti Ambient Energy. Právě tato společnost, která se specializuje na výkup a dodávky ekologické elektřiny z obnovitelných zdrojů, bude dodavatelem zelené energie pro ŠKO-ENERGO a provozy automobilky. Výstavbu větrného parku zajistí společnosti ze skupiny Micronix Group.

„Pro ŠKO-ENERGO byla ekologie vždy klíčovým tématem. Věříme, že dostojíme závazku stát se ve výrobě elektrické energie a tepla uhlíkově neutrálními podle našich plánů a strategie a v souladu se strategií našeho hlavního zákazníka ŠKODA AUTO. Cílíme na obnovitelné zdroje energie a usilujeme o jejich diversifikaci,“ konstatuje Ing. Tomáš Kubín, jednatel ŠKO-ENERGO.

„Dlouhodobě využíváme v naší teplárně biomasu a modernizujeme provoz tak, abychom její podíl navýšili, spolupracujeme na projektech střešních fotovoltaických elektráren v automobilce a nově na projektu využívání větrné energie. Průběžně hledáme nové možnosti alternativních zdrojů z různých oblastí energetiky," dodává Ing. Jaromír Vorel, jednatel ŠKO-ENERGO.


V případě zájmu o další informace prosím kontaktujte:

› Ing. Tomáš Kubín, jednatel a mluvčí vedení společnosti, +420 326 819 027, tomas.kubin@sko-energo.cz, www.sko-energo.cz


ŠKO-ENERGO, s. r. o. zásobuje energiemi české výrobní závody své mateřské společnosti ŠKODA AUTO. Konkrétně dodává elektrickou energii, teplo, průmyslovou, pitnou a chladicí vodu, stlačený vzduch a zemní plyn. Dále provádí čištění a odvádění odpadních a povrchových vod, provozuje a udržuje všechny energetické sítě a poskytuje komplexní služby v oblasti zásobování energiemi a energetického managementu. Stabilní a efektivní zásobování energiemi přispívá k úspěšnému fungování automobilky. ŠKO-ENERGO dále dodává teplo do 14 tisíc domácností v Mladé Boleslavi. Více než 25 let své existence sází na používání moderních technologií a zařízení, na šetrný přístup k životnímu prostředí a zaměstnávání odborníků. Díky tomu má pověst spolehlivého dodavatele energií.

Ambient Energy, a.s. je společnost, která dodává a vykupuje prokazatelně ekologickou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Na českém energetickém trhu je průkopníkem obchodu, který funguje na principu PPA smluv, což je moderní způsob zapojení obnovitelných zdrojů do pokrokového obchodu s elektrickou energií. Ambient Energy v roce 2021 vykoupí přímo od ekologických výrobců objem elektřiny přesahující 600 000 MWh, díky čemuž se zařadí mezi přední české obchodníky se zelenou elektřinou.

Micronix Group je obchodní společnost se sídlem v Praze s více než 50 dceřinými společnostmi ve střední a východní Evropě. Micronix je největším českým výrobcem elektřiny z větrné energie. Dnes provozuje několik druhů obnovitelných zdrojů. Skupině patří i fotovoltaické a bioplynové elektrárny v České republice i v zahraničí, například na Slovensku a v Bulharsku. Výrobou a distribucí elektrické energie se zabývá od roku 2002 a síť neustále rozšiřuje. Skupina poskytuje společnostem řešení na míru pro dodávky obnovitelné energie, čímž přispívá k rozvoji decentralizované výroby energie s environmentální a sociální odpovědností.
Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti