Novinky

Topná sezóna 2018/2019 byla ukončena

konec_tp_2018_19.jpg

Za okny už panuje léto, na ohlédnutí za uplynulou topnou sezónou 2018/2019 je tedy nejlepší čas. Trvala o celých 19 dnů déle než ta minulá. Topnou sezónu ukončila společnost ŠKO-ENERGO 29. května. Délku sezóny pochopitelně ovlivnil mimořádně studený květen, který byl nejstudenější od roku 1991. Průměrná teplota dosáhla 13,8 stupňů, bylo tedy ještě chladněji než loni v dubnu. Venku se chodilo v zimních bundách kolem šeříků a na internetu kolovaly vtípky typu: „Oscara za kreativitu získává měsíc květen za ztvárnění měsíce října.“

Dodávky tepla externím zákazníkům vzrostly z 1.603 TJ na 1.618 TJ, tj. zvýšení o cca 0,9 %. Průměrná teplota v průběhu topné sezóny 2018/2019 přitom byla ve srovnání s tou minulou jen nepatrně vyšší (nárůst z 9,3 °C na 9,5 °C).

„V průběhu topné sezony 2018/2019 nedošlo ze strany ŠKO-ENERGO k žádným závažným poruchám ani k výpadkům zařízení na výrobu a dodávku energií. Bylo to i zásluhou přípravy na topnou sezonu, které každoročně věnujeme velkou pozornost,“ říká vedoucí Teplárny, Ing. Jiří Mrkus.

Na teplárně proběhlo během letních měsíců několik rozsahem mimořádných akcí, mezi které lze zařadit generální opravu turbogenerátoru a výměnu ocelového pláště a vyzdívek popelového sifonu fluidního kotle K90. Byla realizována výměna hlavních armatur DN600 na topných ohřívácích a další úpravy na oběhových čerpadlech a páteřních rozvodech horké vody. Provoz teplárny byl po úspěšném zvládnutí letních odstávek stabilní a spolehlivý v souladu s plány provozu.

Společnost ŠKO-ENERGO tak i v uplynulé topné sezóně zajistila stabilní, bezpečné a cenově výhodné dodávky tepla. Cena tepla pro obyvatelstvo v Mladé Boleslavi na rok 2019 zůstává 567 Kč/GJ včetně DPH a je tedy nižší než průměrná cena tepla v České republice. „Příznivá cena tepla, která se pohybuje níže než jinde, je pro ŠKO-ENERGO významným úspěchem, na který jsme hrdí,“ doplňuje za vedení společnosti Ing. Miroslav Žďánský.

Děkujeme za projevenou přízeň v uplynulé topné sezóně a těšíme se na další spolupráci v topné sezóně 2019/2020. Nyní je před pracovníky teplárny náročné letní období, během kterého jsou naplánovány odstávky kvůli servisním zásahům. O podrobnostech vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek a facebookového profilu společnosti.

Pro zajímavost - Co říká vyhláška:

  • Otopné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku.
  • Vytápění bytů a nebytových prostor v bytových a nebytových budovách se omezí nebo přeruší v otopném období tehdy, jestliže průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě vystoupí nad +13 st. C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat pokles této teploty pro následující den.
  • Omezení vytápění se provádí tak, aby byly dodrženy požadavky jejich teplotního útlumu zajišťujícího tepelnou stabilitu místnosti.
  • Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 st. C se vytápění obnoví.
  •  


Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti