Novinky

Topná sezóna byla zahájena

sko-energo_ventily.jpg

Příchod podzimu s sebou přinesl chladné noční teploty a průměrná teplota nevystoupala nad 13 stupňů. Nastaly tak podmínky pro zahájení letošní topné sezóny. Oproti loňskému roku začíná topná sezóna o 10 dnů později, což je způsobeno vysokými teplotami v měsíci září.

Začátek topné sezóny se řídí vyhláškou č. 194/2007 Sb. a dodávka tepelné energie se zahájí v otopném období (od 1.9. do 31.5.), když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve 2 dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den. Mimo legislativní požadavek se zohledňuje i požadavek majitele objektu. Vytápění je zajištěno i na základě objektivního požadavku majitele, případně na základě monitoringu vnitřních teplot.

Společnost ŠKO-ENERGO je na topnou sezónu dobře připravena

„Vždy se intenzivně věnujeme opravám energetického zařízení teplárny tak, abychom ve zbytku roku a především v období topné sezony mohli dodávat energie našim zákazníkům. V požadované kvalitě a pokud možno bez výpadků,“ uvádí k tématu Ing. Jiří Mrkus, vedoucí teplárny. „Měnili jsme části horkovodního potrubí do města i do závodu. Každá i nepatrná netěsnost na těchto páteřních rozvodech může způsobit havarijní odstávku celého horkovodního systému. Což by ohrozilo dodávku tepla a teplé vody pro obyvatele i pro závod a zejména v zimním období by to mohlo mít nedozírné následky,“ dodává Ing. Mrkus.

Co znamená pro naše energetiky začátek topné sezóny?

"Začátek topné sezony pro nás znamená dokončit všechny opravy a činnosti na topných systémech. Tím zajišťujeme jejich spolehlivost po celou dobu topné sezony. Dále před zprovozněním topného systému musíme vše obejít, zkontrolovat kompletnost a těsnost celých systémů. V případně potřeby zajistit jejich dopuštění a odvzdušnění. Odvzdušňování nově napuštěných systémů může trvat i dva měsíce," uvádí Stanislav Tichý z úseku Provoz a údržba ŠKO-ENERGO. "Tato činnost probíhá v závodě Mladá Boleslav a Česana a jedná se o více než 100 předávacích stanic tepla, desítky tisíc metrů potrubních rozvodů, tisíce radiátorů, přes dva tisíce vytápěcích a větracích jednotek a k tomu tisíce aktivních prvků, zejména čerpadel, uzavíracích a regulačních armatur," doplňuje Ing. Tichý.


Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti