Novinky

Vyhlašujeme grantový program

Podpořit děti a jejich aktivity v oblasti sportu, ekologie, kultury a vzdělávání. To je cíl grantového programu „Energie pro děti“, který na letošní rok 2020 vyhlašuje společnost ŠKO-ENERGO. Kdo a za jakých podmínek se může do grantového programu zařadit?

„Podporu dětí a mládeže v rámci rozvoje regionu považujeme za nesmírně důležitou a věnujeme se jí již celou řadu let. V dětech je naše budoucnost. Energii, kterou do nich vkládají dospělí ve svém volném čase, rozhodně chceme ještě posílit. Naše finanční pomoc pro ně znamená další možnosti, díky kterým se budou děti hýbat, věnovat přírodě, kultuře nebo smysluplně trávit volný čas. Jsme si jistí, že to je ta nejlepší investice, která se v budoucnu zcela jistě vrátí nejen regionu, ale celé společnosti,“ uvádí jednatel ŠKO-ENERGO Ing. Tomáš Kubín.

Vyhlášení grantového programu pro letošní rok oproti minulosti pozdržela situace související s pandemií Covid-19. „Ani na chvíli však nebyla ve hře varianta, že bychom letos grantový program zrušili. Naopak…. Uvědomujeme si, že region právě v těchto náročných časech potřebuje naši pomoc tím spíš,“ pokračuje Tomáš Kubín. „Regionálně orientovanou pomocí chceme přispívat k růstu občanské společnosti a k vytváření dobrých sousedských vztahů. Naše společnost letos slaví 25 let od svého založení a věřím, že mluvím i za všechny kolegy, když řeknu, že podpora regionu je jednou z oblastí, na které můžeme být právem pyšní. Usilujeme o rozvoj lokalit, ve kterých působíme – tedy Mladá Boleslav, Kvasiny a Vrchlabí. Těší nás, že se množí reakce, ze kterých vyplývá, že si občané spojují ŠKO-ENERGO také s touto činností a nevnímají nás jen jako spolehlivého dodavatele tepla do svých domácností.“

Podpora v rámci grantového programu „Energie pro děti“ je určena především pro neziskové organizace, mateřské, základní a střední školy, obecně prospěšné společnosti, spolky.

V rámci grantového programu plánuje společnost ŠKO-ENERGO FIN v roce 2020 rozdělit finanční prostředky v těchto oblastech:

SPORT - Činnost mládežnických týmů ve všech výkonnostních a věkových kategoriích nebo zajímavé sportovní akce
EKOLOGIE - Ekologická výchova a aktivity spojené s ochranou životního prostředí
KULTURA - Činnost mládežnických hudebních a taneční skupin, pěveckých a divadelních spolků a kulturní akce
VZDĚLÁVÁNÍ - Programy na výchovu mládeže na školách v oblasti sportu, kultury, vzdělávání a ekologie a volnočasové aktivity dětí

Maximální výše podpory jednoho projektu je stanovena na částku 100 000,- Kč. Uzávěrka grantového programu je 14. 9. 2020. Bližší informace a dokumenty ke grantovému programu jsou dostupné na internetových stránkách společnosti - https://www.sko-energo.cz/cs/granty/.


Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti