Novinky

Zelená energie z větrného parku Melč-Moravice začne proudit přímo do Mladé Boleslavi

  • ŠKO-ENERGO bude po dobu 20 let odebírat energii z větrného parku Melč-Moravice
  • Čtyři nové větrné turbíny uvedeny do zkušebního provozu
  • Větrná energie pomůže naplnit strategický cíl automobilky, kterým je docílením kompletně CO2 neutrální výroby

Mladá Boleslav, 20. 6. 2023. Ve větrném parku Melč-Moravice se počátkem května sešli zástupci společností Škoda Auto, ŠKO-ENERGO a AMBIENT Energy a Micronix Group společně se starosty obcí Melč a Moravice. Připomněli si tak nejenom společné směřování za rozvojem obnovitelných zdrojů, ale zároveň zástupcům obcí poděkovali za možnost vzniku parku právě v této lokalitě.

Energii z větrného parku Melč-Moravice bude ŠKO-ENERGO odebírat po dobu 20 let díky PPA (Power Purchase Agreements) smlouvě, jež se společností AMBIENT Energy a.s. uzavřela v červenci 2021. Tento typ kontraktu umožňuje odběratelům energie uzavírat dlouhodobé smlouvy o nákupu vyrobené zelené energie přímo se soukromými dodavateli z konkrétních zdrojů energie. Uzavřením smlouvy získala společnost nejenom fixaci nákladů za elektřinu, ale především tak dosáhla další milník v naplňování své strategie šetrného přístup k životnímu prostředí.

Při společném setkání pak před vjezdem do nové části parku člen představenstva Škoda Auto za oblast výroby a logistiky a předseda dozorčí rady ŠKO-ENERGO Dr. Michael Oeljeklaus, jednatel společnosti ŠKO-ENERGO Ing. Tomáš Kubín, ředitel energetické divize skupiny Micronix Group Ladislav Seidler, starosta obce Melč Martin Urbanský a starosta obce Moravice Josef Dus zasadili pamětní lípu připomínající spolupráci v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů.

„Jedním z našich hlavních cílů je snížit uhlíkovou stopu při výrobě vozů na minimum. Zelená energie z větrného parku Melč náš energetický mix skvěle doplňuje a posouvá nás zase o krok dále směrem k CO2 neutrální výrobě. Obcím proto děkujeme za možnost park rozšířit,“ kvituje dokončení nových turbín Dr. Michael Oeljeklaus.

V původním plánu projektu výstavby, který vznikal před více než deseti lety, se na katastrech obou obcí počítalo celkem s deseti turbínami. První část parku byla dokončena v roce 2018, druhá, která aktuálně funguje v režimu zkušebního provozu, pak v druhém čtvrtletí letošního roku. „Legislativní proces pro schvalování stavby nových větrných turbín je v České republice velmi složitý a náročný. Jsme proto velmi rádi, že se nám do lokality Melč-Moravice podařilo přidat další čtyři nové turbíny, které přidají parku výkon 8,8 MW,“ dodává Ladislav Seidler z Micronix Group, jež zajišťovala výstavbu a koordinaci projektu.

První dodávky elektřiny by měly do automobilky proudit nejpozději 1.1.2024. „Celková kapacita, kterou díky novým turbínám získáme, je 26,3 GWh ročně, což představuje zhruba deset procent dokupu elektřiny, kterou pro Škoda Auto zajišťujeme,“ komentuje odebíraný objem jednatel ŠKO-ENERGO Ing. Tomáš Kubín.

Celková instalovaná kapacita všech větrných elektráren v České republice dosáhla k 31. 12. 2022 340 MW. Celková výroba za minulý rok pak činila 601 GWh elektrické energie.

V případě zájmu o další informace kontaktujte:
Ing. Tomáš Kubín
Jednatel a mluvčí vedení společnosti ŠKO-ENERGO
+420 326 819 028
tomas.kubin@sko-energo.cz

ŠKO-ENERGO, s. r. o. zásobuje energiemi české výrobní závody své mateřské společnosti ŠKODA AUTO. Konkrétně dodává elektrickou energii, teplo, průmyslovou, pitnou a chladicí vodu, stlačený vzduch a zemní plyn. Dále provádí čištění a odvádění odpadních a povrchových vod, provozuje a udržuje všechny energetické sítě a poskytuje komplexní služby v oblasti zásobování energiemi a energetického managementu. Stabilní a efektivní zásobování energiemi přispívá k úspěšnému fungování automobilky. ŠKO-ENERGO dále dodává teplo do 14 tisíc domácností v Mladé Boleslavi. Více než 25 let své existence sází na používání moderních technologií a zařízení, na šetrný přístup k životnímu prostředí a zaměstnávání odborníků. Díky tomu má pověst spolehlivého dodavatele energií.

Ambient Energy, a.s. je společnost, která dodává a vykupuje prokazatelně ekologickou elektřinu z obnovitelných zdrojů. Na českém energetickém trhu je průkopníkem obchodu, který funguje na principu PPA smluv, což je moderní způsob zapojení obnovitelných zdrojů do pokrokového obchodu s elektrickou energií. Ambient Energy v roce 2021 vykoupí přímo od ekologických výrobců objem elektřiny přesahující 600 000 MWh, díky čemuž se zařadí mezi přední české obchodníky se zelenou elektřinou.

Micronix Group je obchodní společnost se sídlem v Praze s více než 50 dceřinými společnostmi ve střední a východní Evropě. Micronix je největším českým výrobcem elektřiny z větrné energie. Dnes provozuje několik druhů obnovitelných zdrojů. Skupině patří i fotovoltaické a bioplynové elektrárny v České republice i v zahraničí, například na Slovensku a v Bulharsku. Výrobou a distribucí elektrické energie se zabývá od roku 2002 a síť neustále rozšiřuje. Skupina poskytuje společnostem řešení na míru pro dodávky obnovitelné energie, čímž přispívá k rozvoji decentralizované výroby energie s environmentální a sociální odpovědností.


Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti