Produkty a služby

ŠKO-ENERGO kompletně zajišťuje zásobování Škoda Auto elektrickou energií, teplem, průmyslovou, pitnou a chladicí vodou, stlačeným vzduchem a zemním plynem. Dále pak provádí čištění a odvádění odpadních a povrchových vod z celého areálu Škoda Auto a zásobuje celkem 12 tis. domácností, podniků a institucí ve městě Mladá Boleslav teplem i teplou vodou.

Produkty a služby

Teplo, teplá voda a elektrická energie

Teplo a elektrická energie se vyrábí v teplárně, která disponuje 5 kotli, které spalují hnědé či černé uhlí, do kterého se přidává biomasa, v energetických špičkách se najíždí kotel na spalování zemního plynu. ŠKO-ENERGO zásobuje teplem prostřednictvím distribuční společnosti Centrotherm celkem 12 tis. domácností, podniků a institucí ve městě Mladá Boleslav.

Průmyslová, chladicí a odpadní voda

V úpravně vody Bradlec se vyrábí průmyslová voda, která je čerpána z řeky Jizery. Škoda Auto spotřebuje této vody při výrobě automobilů 2 miliony m3 ročně. Pitná voda se nakupuje od firmy Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav. Veškerá odpadní voda z areálu automobilky je upravována v moderních čisticích stanicích a lagunách, které splňují ty nejpřísnější požadavky na péči o životní prostředí. Odpadní voda je zbavována těžkých kovů a olejů a je vypouštěna zpět do řeky Jizery.

Stlačený vzduch

Ve vlastních zařízeních se vyrábí stlačený vzduch a destilovaná voda.

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti