Elektrická energie

Připojení nových elektrických sítí teplárny je provedeno přes dva blokové transformátory a všeobecný transformátor na rozvodnu 110 kV, sloužící k propojení firmy ŠKO-ENERGO s veřejnou sítí a rozvodnu 22 kV E25, propojující s touto rozvodnou výrobní provozy Škoda Auto. ŠKO-ENERGO je připraveno dodávat elektrickou energii také v ostrovním provozu.

Elektrická energie

Rozvodna VVN 110 kV

Rozvodna 110 kV (E25) slouží k propojení firmy ŠKO-ENERGO s veřejnou sítí. Pro vysokou důležitost zásobování firmy Škoda Auto byly vybudovány 4 nezávislé přívody ze soustavy ČEZ a 2 nezávislé přívody ze soustavy ČEZ - oblast sever. Teplárna ŠKO-ENERGO je s rozvodnou propojena na úrovni 110 kV. Tři transformátory 110/22 kV o výkonu 63 MVA jsou dále připojeny na rozvodnou soustavu firmy Škoda Auto o napětí 22 kV. Kabelová soustava 22 kV zásobuje prostřednictvím 44 rozvoden 22/0,4 kV výrobní objekty Škoda Auto i některé provozy ŠKO-ENERGO.

Ostrovní provoz

V rozvodně byl nainstalován odpojovací program, který umožňuje bezpečný ostrovní provoz teplárny a závodu Škoda Auto při výpadku venkovní sítě. Technická zařízení rozvodny zajišťují vysokou jistotu zásobování firmy Škoda Auto elektřinou. Díky spolupráci s ČEZ jsou zajištěny kontinuální dodávky elektřiny do firmy Škoda Auto.

Odběry z veřejné sítě

V případě zvýšené potřeby elektřiny nad kapacitní možnosti teplárny je tato dodávka zajištěna z veřejné sítě.

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti