Elektromobilita

e-Mobilita

Úvod do elektromobility

Elektromobilita

Komplexní řešení pohybu vozidel pomocí elektřiny, resp. provoz dopravních prostředků s elektrickým pohonem.

Elektromobil

Automobil, který není poháněn palivem, nýbrž elektrickým proudem. Tento termín zahrnuje jak vozidlo s bateriovým pohonem, tak i vozidlo s palivovými články, přičemž se oba typy odlišují podle daného akumulátoru energie. Obecně se však pod výrazem elektrické auto rozumí vozidlo s bateriovým pohonem, které jezdí výhradně na elektřinu.

Hybridní vozy (PHEV, REEV)

Druh pohonu, který využívá kombinace několika zdrojů energie. Nejrozšířenější koncepcí je kombinace spalovací motor – elektromotor – akumulátor. Plug-in hybridem rozumíme vůz, který je na určitou vzdálenost poháněn výhradně elektromotorem.

Bateriové vozy (BEV)

Tato vozidla pohání výhradně elektromotor, napájený akumulátorem ve vozidle. Akumulátory se dobíjejí ze zásuvky a samozřejmě umožňují i rekuperaci energie za jízdy.

Členění dobíjecích stanic

Dobíjecí stanice lze členit podle různých kritérií, například:

1) Výkon

• Běžná dobíjecí stanice (do výkonu 22 kW)

• Vysoce výkonná dobíjecí stanice (nad 22 kW)

2) Typ dobíjení

• Střídavé dobíjení (AC)

• Stejnosměrné dobíjení (DC)

3) Způsob využití

• Veřejné dobíjení (ze sítě veřejně přístupných dobíjecích stanic)

• Neveřejné dobíjení (dobíjení v domácnosti uživatele, v zaměstnání, v garáži provozovatele fleetu)

4) Způsob připojení vozidla

• Stanice vybavené zásuvkou (vozidlo se připojuje kabelem, který je příslušenstvím vozidla)

• Stanice vybavené integrovaným kabelem

5) Typ konektoru

Konektory

Modely dobíjení:

• Pomalé dobíjení přes noc / přes den (výkon 3-11 kW, typicky AC)

Orientačně lze kalkulovat plné dobití průměrného vozidla za 3 hodiny (11 kW) až 8 hodin (3 kW), 1 minuta dobíjení zajistí dojezd na 0,3 km (3 kW) až 0,8 km (11 kW)

• Standardní dobíjení na veřejnosti (výkon do 22 kW), typicky AC

Orientačně lze kalkulovat plné dobití průměrného vozidla za 1,5 hodiny (22 kW), 1 minuta dobíjení zajistí dojezd na 1,6 km (22 kW)

• Rychlé/ultrarychlé dobíjení pro okamžité prodloužení dojezdu (výkon vyšší než 22 kW, dnes až 50 kW, v budoucnu i více než 100 kW), typicky DC

Díky vysokému nabíjecímu výkonu až 50 kilowattů lze baterii elektromobilů dobít za 15 až 20 minut na zhruba 80 procent její kapacity, v závislosti na konkrétním typu a stavu baterie. Právě 80 procent je optimální stav z pohledu udržení životnosti baterie a také času zákazníka. Z nuly na 80 procent se baterie nabije zhruba za stejný čas jako z 80 na 100 procent.

Čistá energie a e-Mobilita ve ŠKO-ENERGO

Vybudování infrastruktury, poskytování služeb v oblasti e-Mobility pro ŠKODA AUTO a přechod na bezuhlíkaté technologie je jedním z hlavních pilířů nové strategie společnosti ŠKO-ENERGO „Vize 2035“.

V rámci Vize 2035 si společnost v oblasti budování infrastruktury a poskytování služeb e-Mobility stanovila tyto cíle:

e-Mobilita_7

e-Mobilita_8

 

e-Mobilita_8

  • Rozvoj elektromobility ve ŠKODA AUTO je velkou příležitostí pro rozvoj naši společnosti

  • ŠKO‑ENERGO je dceřinou společnosti ŠKODA AUTO, a proto se nabízí vzájemná spolupráce na společných projektech

  • Budujeme infrastrukturu, protože bude součástí sítí, o které se jako společnost staráme od svého vzniku

  • Máme dostatečné zkušenosti v energetice a odborný personál k zajištění tohoto úkolu

  • Využíváme zkušenosti z VW Kraftwerk, který je lídrem v této oblasti v rámci koncernu

Milníky v oblasti e-Mobility ve ŠKO-ENERGO

Leden 2017:

ŠKODA AUTO přichází s prvními požadavky pro zahájení výstavby infrastruktury pro elektromobilitu ve svých závodech, vyplývajícími ze Strategie 2025 automobilky. Společnost ŠKO-ENERGO se stává garantem technického zpracování a cílového řešení při spolupráci na prvních dílčích projektech.

Květen 2017:

ŠKO-ENERGO představuje Strategii 2035, jejímž jedním z pilířů je budování infrastruktury pro e-Mobilitu ve ŠKODA AUTO a hledání nových příležitostí v této oblasti. Motivem pro něj je budoucí rozvoj této oblasti ve ŠKODA AUTO, která plánuje v roce 2025 vyrábět 25 % svých vozů jako elektromobily.

Březen 2018 (1.3.)

Rada města Mladá Boleslav schvaluje umístění prvních 5 nabíjecích stanic v majetku ŠKO-ENERGO v rámci města. Celkem bylo vytipováno 30 potenciálních lokalit k umístění nabíjecích stanic.

http://mb-net.cz/mlada-boleslav-se-chysta-na-elektromobily-vznikne-zde-prvnich-pet-nabijecich-stanic/d-56563

Květen 2018

Pilotní projekt se ŠKODA AUTO. V rámci areálu automobilky instaluje naše společnost 9 nabíjecích stanic od různých dodavatelů. Cílem je otestování všech funkcí stanic včetně dodávky zelené energie.

e-Mobilita_ŠE

Září 2018 (23.9.)

Zprovoznění 1. veřejné dobíjecí stanice ŠKO-ENERGO na mladoboleslavském letišti u muzea Metoděje Vlacha. Jedná se o výsledek spolupráce energetické společnosti ŠKO-ENERGO, automobilky ŠKODA AUTO a Mladé Boleslavi, která se chce stát inteligentním městem (Smart City).

https://www.sko-energo.cz/cs/novinky/v-provozu-je-1-verejna-dobijeci-stanice-sko-energo/35/

https://www.prvniboleslavska.cz/sko-energo-odstartovalo-elektromobilitu-v-mlade-boleslavi

Listopad 2018

Zprovoznění 4 veřejných dobíjecích stanic ŠKO-ENERGO ve městě Mladá Boleslav.

Únor 2019 (6.2.)

ŠKODA AUTO v závodě v Mladé Boleslavi intenzivně testuje dobíjecí infrastrukturu.Automobilka společně s naší společností a také s městem chce připravit Mladou Boleslav na éru elektromobility a přeměnit ji ve Smart City.

Tiskovou zprávu společnosti ŠKODA AUTO, ve které je zmíněna role naší společnosti můžete stáhnout ZDE.

Jaké jsou další kroky v rozvoji e-Mobility?

Fáze 1: 2018-2019

V tomto období se v Mladé Boleslavi nepředpokládá výrazný nárůst elektrovozů.

Fáze 2: 2020-2022

Od roku 2020 očekáváme plný rozvoj elektromobility ze strany automobilových výrobců, kdy elektromobil bude stěžejní součástí jejich portfolií. Vzhledem k propojenosti Mladé Boleslavi s automobilkou ŠKODA AUTO, lze předpokládat, že podíl elektrovozů na celkovém počtu aut bude v příštích letech růst rychleji než v jiných českých regionech

Fáze 3: 2023-2030

Po roce 2022 se očekává stabilní růst počtu elektrovozů v celé České republice.

Návrh umístění městských dobíjecích stanic v Mladé Boleslavi do roku 2030 ukazuje mapa:

Mapa je dostupná také ZDE.

Chceš být i ty součástí týmu e-Mobility ve ŠKO-ENERGO?

Podívej se na www.sko-energo.cz/cs/kariera/ a přidej se k nám!

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti