Soutěž o teplo zdarma

Vyhlašujeme soutěž o teplo zdarma! Odebíráte teplo vyráběné ve ŠKO-ENERGO? Pak odpovězte správně na soutěžní otázku a vyhrajte! ŠKO-ENERGO uhradí výherci náklady za vytápění a ohřev teplé vody za minulý rok až do výše 25 tisíc korun.

Soutěž škoenergo

Soutěžní otázka

Ve spoluspalováni fytomasových peletek s uhlím má ŠKO-ENERGO jeden z nejvyšších energetických podílů v České republice. Jaký je aktuální procentuální poměr používaných paliv biomasa : uhlí?

  • A) 15 : 85
  • B) 20 : 80
  • C) 30 : 70  správná odpověď

O co soutěžíme?

Výherci soutěže uhradíme jeho náklady na teplo (vytápění a ohřev vody) za rok 2020, a to pokud odebírá teplo vyráběné teplárnou ŠKO-ENERGO. Tyto náklady musí být doloženy na základě vyúčtování tepla za dané zúčtovací období.

Jak na to?

Své odpovědi zašlete nejpozději 28. 3. 2021 na adresu soutez@sko-energo.cz. Stačí uvést odpověď, kterou považujete za správnou (A, B nebo C), Vaše celé jméno, adresu bydliště a kontakt (telefonní číslo).

Soutěže se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let.

Správné odpovědi zařadíme do slosování, které proběhne nejpozději do 30. 4. 2021 v sídle společnosti. Výherce budeme následně kontaktovat.

Podrobná pravidla soutěže

Ochrana osobních údajů

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti