Jak si mohu zažádat o dar?

Pro podání žádosti o dar budete potřebovat následující dokumenty:

  1. Vyplněnou žádost o dar, kterou si můžete stáhnout ZDE.
  2. Vyplněný compliance dotazník 
  3. Oprávnění k zastupování subjektu: v případě statutárního zástupce výpis z portálu justice.cz; v případě, že o dar žádá pověřená osoba, pak musí doložit plnou moc pro zastupování subjektu.
  4. Potvrzení o vlastnictví bankovního účtu (dokládá se po schválení žádosti o dar při tvorbě darovací smlouvy).

Všechny potřebné dokumenty následně zašlete na e-mail martina.vulcova2@sko-energo.cz.

340A1078