Zelená energetika

Myslíme na budoucnost – šetrnost k životnímu prostředí je pro nás klíčová. K přírodě se chováme ohleduplně a myslíme na budoucí generace. Máme proto ambiciózní cíl – chceme, aby naše výroba byla do konce tohoto desetiletí kompletně uhlíkově neutrální. Znamená to pro nás především využívání ekologických paliv a rozvoj nových inovací. Podívejte se s námi na projekty, které realizujeme pro lepší budoucnost.

Zelená energetika_hero
mapa horkovodní síť

Projekt modernizace teplárny – naším výhradním palivem se stane biomasa

  • Spouštíme klíčový projekt modernizace teplárny, díky které se naším výhradním palivem stane biomasa. Přechodem na kombinaci fytopelet a dřevní štěpky bude naše výroba energií šetrnější k přírodě.

  • Odhadované náklady na realizaci dosahují 3,6 miliard korun. Významnou část této sumy pokryje dotace Modernizačního fondu Státního životního prostředí České republiky.

  • Po modernizaci teplárny budou všechny fluidní kotle využívat jako výhradní palivo biomasu – ze 30 % fytopelety a ze 70 % dřevní štěpku. Použitá biomasa bude certifikovaná dle požadavků evropské i české legislativy s důrazem na proces udržitelnosti celého dodavatelského řetězce. Konec fosilních zdrojů pak ročně ušetří až 290 tisíc tun CO2 ročně.

Energie z větru - park Melč-Moravice

Zelenou energii až ze slezského Melče získáme díky PPA (Power Purchase Agreements) smlouvě se společností Ambient Energy. Tento typ kontraktu umožňuje odběratelům uzavírat dlouhodobé smlouvy o nákupu vyrobené zelené energie přímo se soukromými dodavateli z konkrétních zdrojů energie. Takovýmto zdrojem se pro nás na dalších 20 let stane energie získaná z větrných turbín z parku Melč-Moravice. Celková kapacita, kterou díky čtyřem turbínám získáme, je 26,3 GWh ročně, což představuje zhruba 10 % dokupu elektřiny, kterou pro Škoda Auto zajišťujeme.

Fotovoltaika pro Škoda Auto

K ochraně naší planety a snížení uhlíkové stopy přispěje také energie získaná ze slunce. Ve spolupráci se Škoda Auto a ČEZ jsme se rozhodli realizovat projekt jedné z největších střešních fotovoltaických elektráren v České republice. Na třech halách mladoboleslavského závodu Škoda Auto je instalováno celkem 5468 solárních panelů s výkonem 2146 MWp.

Podílíme se na stabilizaci přenosové soustavy

S rozvojem energie pocházející z obnovitelných zdrojů jako je slunce nebo vítr, se musí přenosová soustava potýkat s náhlými změnami v objemu dodávané a spotřebované energie. Když pak náhle více zafouká nebo je sluneční svit velmi intenzivní, eventuálně pokud energie z obnovitelných zdrojů naopak není dostatek, může dojít až k výpadku elektřiny. Abychom těmto výpadkům předcházeli, je potřeba přebytečnou energii v případě potřeby akumulovat, v opačném případě ji zase do sítě rychle dodat. Právě k tomuto účelu slouží námi nabízené služby výkonové rovnováhy. Poskytujeme je pomocí elektrokotle a turbogenerátorů. Tato dvě zařízení v brzké době rozšíříme také o bateriové uložiště. Pokud je třeba, jsme připraveni u nás přebytečnou energii rychle uložit nebo ji naopak do sítě dodat. O našich službách výkonové rovnováhy se můžete více dozvědět ZDE.

Vždy jsme byli v oboru o krok napřed a děláme maximum pro to, aby to platilo i do budoucna. Můžeme si dovolit mít velké plány a ambiciózní vize, protože v naší firmě máme velké odborníky.

Ing. Tomáš Kubín
jednatel