Služby výkonové rovnováhy

S rozvojem energie pocházející z obnovitelných zdrojů jako je slunce nebo vítr, se musí přenosová soustava potýkat s náhlými změnami v objemu dodávané a spotřebované energie.

Když pak neočekávaně více zafouká nebo je sluneční svit velmi intenzivní, eventuálně pokud energie z obnovitelných zdrojů naopak není dostatek, může dojít až k výpadku elektřiny. Abychom těmto výpadkům předcházeli, je potřeba přebytečnou energii v případě potřeby akumulovat, v opačném případě ji zase do sítě rychle dodat. Právě k tomuto účelu slouží námi nabízené služby výkonové rovnováhy. Poskytujeme je pomocí elektrokotle, turbogenerátorů a bateriového uložiště. Pokud je třeba, jsme připraveni u nás pomoci tyto výkyvy eliminovat.

Zjistěte více
Služby výkonové rovonovávy_hero

Přenosová soustava v České republice

Přenosová soustava zajišťuje společně s distribuční soustavou přenos elektrické energie od výrobců k odběrným místům, tedy třeba i právě do vaší domácnosti. Tvoří ji trasy vedení s napěťovou hladinou 400 kV o délce 3795 km a 220 kV o délce 1824 kV a jejím výhradním provozovatelem je společnost ČEPS. Právě ČEPS pak zajišťuje přenosové služby a služby spojené se zajištěním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. Dále pak poptává subjekty, které se na zajištění stability přenosové soustavy budou podílet. Jedním z nich jsme i my a od roku 2017 je poskytování podpůrných služeb nedílnou součástí našeho portfolia. Podpůrné služby mají dvě úrovně: kladnou a zápornou. Díky záporným službám je možné elektrickou energii v zařízeních rychle akumulovat. Kladné služby naopak pomáhají energii do sítě v případě potřeby rychle dodat. 

Rychlá akumulace energie

Pro zajištění rychlé akumulace elektrické energie u nás aktuálně v rámci podpůrných služeb využíváme dvě zařízení. Jedná se o elektrokotel, který jsme do provozu uvedli v roce 2017. V jeho nádrži s vodou o objemu 18 800 litrů lze přebytečnou energii z přenosové soustavy rychle akumulovat a transformovat ji do horké vody. Stejnou službu pak poskytujeme ještě na turbínách a generátorech v teplárně ŠKO-ENERGO. Celkově jsme schopni akumulovat až 23 MW, 15 MW pomocí elektrokotle, 8 MW díky našim turbogenerátorům. Přebytečnou energii bude možné dále ukládat také do bateriového úložiště, které jsme v závodě Škoda Auto vybudovali a postupně jej rozšiřujeme.

_MG_2093_

Posílení energie v síti

Nastat může však i opačný případ, a tedy nedostatek elektrické energie v přenosové soustavě. Tento problém řeší kladné podpůrné služby, na jejichž zprovoznění aktuálně pracujeme. Zajišťovat je bude bateriové úložiště složené ze dvou typů baterií – těch primárně vyráběných pro energetiku a z tzv. „second life“ baterií, vysloužilých baterií z elektromobilů. Do těch můžeme nejenom akumulovat přebytečnou energii, ale zároveň ji v případě potřeby do sítě velmi rychle dodat. 

uloziste 4
280A9253

Pomáháme zajistit rovnováhu mezi výrobou a spotřebovanou energií. Naše podpůrné služby se snažíme neustále zkvalitňovat a rozšiřovat.

Ing. Michal Mák Služby výkonové rovnováhy
 

Novinky ve službách výkonové rovnováhy

O službách výkonové rovnováhy s Michaelem Mákem
13. 2. 2023
Technologie Služby výkonové rovnováhy

O službách výkonové rovnováhy s Michaelem Mákem

Celý článek