Energie
ve světě aut

  Zjistěte více
_STE2385

Jsme ŠKO-ENERGO

Jsme stabilní společnost, která zajišťuje dodávku veškeré energie pro závody Škoda Auto a teplo pro město Mladá Boleslav. 

Vyrábíme a distribuujeme ekologicky čisté energie s využitím bezuhlíkových technologií. Poskytujeme komplexní služby průmyslové energetiky a snižujeme energetickou náročnost. Naším posláním je spolehlivě a nepřerušeně dodávat energie pro závody Škoda Auto tak, aby společnost mohla konkurovat na mezinárodních trzích. Zároveň se staráme o tepelný komfort více než 14 tisíc mladoboleslavských domácností. Pečujeme o to, aby se nám všem ve městě žilo dobře.

Naše technologie
 

Naše provozy  

Výroba elektrické energie a tepla probíhá v teplárně v Mladé Boleslavi a v plynových kogeneračních jednotkách v závodech Vrchlabí a Kvasiny. Nakoukněte do našich závodů.

Líbí se vám co děláme?
Staňte se součástí týmu.

Zobrazit volné pozice  

Naše strategie
stojí na 4 pilířích

Město, kde se dobře žije

Propojili jsme sponzoring a grantový program s podporou vlastních iniciativ. Díky tomu pomáháme regionu v oblasti sportu, ekologie, kultury a vzdělávání.

Naše finanční prostředky pomáhají zlepšit podmínky pro sportovní a kulturní aktivity mládeže. Snažíme se, aby mládež využívala svůj volný čas smysluplně. Podporujeme mladoboleslavský vrcholový sport – hokej, fotbal i florbal. 

Město Mladá Boleslav zásobujeme cenově výhodným teplem, a přitom zajišťujeme čisté životní prostředí. Spokojenost našich zákazníků je pro nás na prvním místě.

Ve spolupráci s městem Mladá Boleslav se podílíme na budování Smart City. Svým know-how se podílíme na energetické koncepci města, spolupracujeme na projektech skladování a spoluspalování odpadů. 

Pod záštitou vedení ŠKO‑ENERGO se zaměstnanci pravidelně angažují v dobrovolných a veřejně prospěšných projektech s cílem přispívat k tvorbě příjemného společenského a přírodního prostředí. 

Je pro nás důležité, aby se ve městě, ve kterém působíme, obyvatelům dobře žilo.

Infrastruktura pro e-Mobilitu

Navrhujeme a projektujeme síť dobíjecích stanic pro závody Škoda Auto, dealery a Mladou Boleslav. Podílíme se na „zelené” budoucnosti města a okolí.

Pomáháme s realizací výstavby sítí a instalací dobíjecích stanic nejenom pro Škoda Auto, ale také pro uživatele v Mladé Boleslavi. Určujeme technické parametry dobíjecích stanic, rozvíjíme optimální řešení pro dobíjení elektrovozů a navrhujeme změny související s vývojem nových technologií. Výhody elektromobility tak využije nejen automobilka a dealeři, ale také každý vlastník elektromobilu, a to například díky dodávkám zelené elektřiny nebo naší chytré aplikaci. Aktuálně provozujeme a spravujeme více než 1670 aktivních dobíjecích bodů.

Se Škoda Auto spolupracujeme na využití bateriových systémů elektrovozů – poskytujeme know-how při dobíjení a dalším využití bateriových systémů, používáme nové i opotřebované bateriové systémy pro regulaci odchylek, poskytujeme podpůrné služby a baterie využíváme také pro účely skladování elektřiny v energetických skladech.

Ekologická energie pro každého

Provozovny ŠKO-ENERGO patří mezi ekologicky nejšetrnější v Evropě. Byly postaveny podle nejpřísnějších předpisů EU a jsou pravidelně prověřovány v rámci využívání obnovitelných zdrojů.

Vyrábět ekologickou energii je závazek, kterého se držíme a který je naší vizí do budoucna. Ochranu životního prostředí chápeme jako společný úkol, na němž se podílí každý zaměstnanec. Máme stále dostatek motivace a energie chovat se ekologicky za všech okolností a ve všech směrech. Ve stále větší míře využíváme obnovitelné zdroje energie, jako je biomasa, dřevní štěpka, solární či větrná energie. Cítíme odpovědnost za ochranu životního prostředí a bude tomu tak i nadále.

Efektivně a ohleduplně hospodaříme s vodou. Pro doplňování chladících systémů využíváme dešťovou vodu. Použitou vodu recyklujeme účinnými a moderními technologiemi.

Smart Factory –⁠ chytrá továrna

Trvale snižujeme spotřebu energií, nakládáme efektivně s odpady, hospodaříme ohleduplně s vodou a dáváme přednost energii z obnovitelných zdrojů a zelené elektřině. Měříme, automatizujeme a digitalizujeme.

V našich provozovnách fungujeme tak, abychom byli co nejšetrnější v oblasti výroby elektřiny, tepla, stlačeného vzduchu a dodávek chladicí vody. Využití moderních technologií, soustavné vyhodnocování a dlouhodobá optimalizace spotřeby energií nám dovolují efektivně plánovat a snižovat spotřebu v tuzemských i zahraničních závodech.

Zavádíme chytrá měření, která umožní sledování a vizualizace spotřeby energií v reálném čase k lepšímu rozhodování a optimalizaci provozu.

1995
2000
2005
2010
2015
2020

1995 až 2000 – období výstavby

V roce 1996 pokládáme základní kámen moderní teplárny a zahajujeme výstavbu čističek odpadních vod z provozů lakoven, zaolejovaných vod a emulzí z mechanických provozů. V roce 1997 začínáme se zemními pracemi a betonáží základů nové teplárny. Od společnosti Škoda Auto přebíráme vybraná energetická zařízení. V roce 1999 uvádíme teplárnu do zkušebního provozu.

photo-ct-41--.webp
photo-ct-39--.webp

2000 až 2005 – start ostrého provozu

Po kolaudaci v roce 2000 zahajujeme trvalý provoz. V roce 2003 provádíme optimalizace provozu fluidních kotlů na směs černého a hnědého uhlí. V úpravně vody Bradlec rekonstruujeme topný systém s přechodem na plynový s výraznou energetickou úsporou. V roce 2004 zahajujeme zkoušky pro spalování biomasy v podobě peletek.

photo-ct-60--.webp
photo-ct-61--.webp

2005 až 2010 – optimalizace provozu

V roce 2006 realizujeme stavbu na příjem, dopravu a dávkování biomasy. Navazujeme lepší spolupráci s magistrátem města a Centrothermem v oblasti zásobování obyvatel teplem. O rok později probíhá garanční provoz na biomasu. V roce 2008 zahajujeme cementování vodovodního potrubí průmyslové vody a dokončujeme certifikaci ISO 9001 a ISO 14 001. V roce 2009 uvádíme do provozu nové horkovodní napáječe pro Technologické centrum Škoda Auto.

2005 - 2010 optimalizace provozu 3.JPG
2005 - 2010 optimalizace provozu_2.jpg
2005-2010 optimalizace provozu.JPG

2010 až 2015 – kompletní převzetí provozů

V roce 2010 dokončujeme zkoušky palivového mixu a dochází k ověření provozu kotlů na 100 % hnědého uhlí. Zahajujeme peletizování a spalování odpadního dřeva z automobilky. V roce 2012 kompletně přebíráme provozy energetického hospodářství závodu Mladá Boleslav, Vrchlabí a Kvasiny. V následujících letech pracujeme na výstavbě nové kogenerační jednotky ve Vrchlabí a dochází k rozsáhlé revizi turbín v teplárně. Zdvojnásobujeme také kapacitu trasy pro dopravu peletek do kotlů.

2010 - 2015 kompletní převzetí provozů.JPG
2010-2015 kompletní převzetí provozů.JPG

2015 až 2020 – upevnění pozice na trhu

V roce 2015 v budce na komíně poprvé hnízdí sokolí pár. O rok později startujeme unikátní projekt ukládání elektrické energie prostřednictvím elektrokotle. Jedná se o první takovýto projekt v průmyslové energetice v České republice. Díky němu se podílíme na zajištění stability rozvodné sítě. Stáváme se partnerem pro e-Mobilitu a budování infrastruktury pro Škoda Auto. V mladoboleslavském závodě instalujeme UGS zařízení, které slouží jako záložní zdroj pro výkon pohonů a spotřebičů ve Škoda Auto.

2015-2020 upevnění pozice na trhu.jpg
2015-2020 upevnění pozice na trhu_2.jpg
2015-2020 upevnění pozice na trhu_3.jpg

2020 a dál – šetrná Smart Factory

Pokračujeme ve snižování uhlíkové stopy v závodech Škoda Auto. V závodě ve Vrchlabí dosahujeme uhlíkové neutrality v roce 2021. Stále navyšujeme podíl obnovitelných zdrojů v našem energetickém mixu. Zaměřujeme se stále více na spoluspalování biomasy a dřevní štěpky, rozvíjíme PPA projekty pro nákup zelené energie z obnovitelných zdrojů. Pro Škoda Auto dokončujeme ve spolupráci se společností ČEZ Esco projekt instalace střešních solárních panelů na halách mladoboleslavského závodu.

Jsme na cestě k uhlíkové neutralitě také v závodech v Mladé Boleslavi a v Kvasinách.

2020-2025 šetrná smart factory.jpg
2020-2025 Šetrná Smart factory_2.jpg
2020-2025 šetrná smart factory_3.jpg