Energetická infrastruktura

Zajištění energetické infrastruktury pro Škoda Auto představuje rozsáhlou oblast služeb. K tomu, abychom dokázali zajistit veškeré zmíněné služby, využíváme nejmodernější zařízení. Provozujeme kompresorové stanice pro výrobu stlačeného vzduchu a stanice chladící vody. Zajišťujeme výrobu demineralizované vody pro výrobní technologie, v úpravně vody Bradlec vyrábíme průmyslovou vodu. Čistíme odpadní vody. Provozujeme regulační stanice zemního plynu, rozvodnu velmi vysokého napětí a řadu rozvoden vysokého napětí. Na starost máme také veškeré energetická zařízení v halách a budovách Škoda Auto.

Zjistěte více
Energetická infrastruktura_hero

Oblast služeb zahrnuje tisíce zařízení

Provozujeme téměř 70 rozvoden vysokého napětí a máme na starost 6000 předávacích bodů nízkého napětí na halách automobilky, linkách i technologických osvětlení. V hlavním závodě se přímo ve vnitřních objektech staráme o 310 km potrubních rozvodů dodávaných energií a vod, 4000 radiátorů nebo například 220 akumulačních nádrží zásob teplé pitné vody či stlačeného vzduchu. Prostřednictvím řídících systémů kontrolujeme desítky tisíc parametrů energií.

Rozvodna velmi vysokého napětí

Rozvody elektřiny a tepla jsou zásadním předpokladem pro zajištění bezpečných dodávek pro Škoda Auto, řadu mladoboleslavských firem i tisíce domácností. Ty můžeme zajišťovat díky naší síti rozvoden. Spravujeme jak rozvodnu velmi vysokého napětí 110 kV, tak řadu rozvoden vysokého napětí 22 kV.
Na rozvodnu velmi vysokého napětí 110 kV je napojena nejenom teplárna přes dva blokové transformátory, ale rozvodna slouží i k propojení jak naší společnosti, tak Škoda Auto s veřejnou distribuční soustavou 110 kV. Pro vysokou důležitost zásobování firmy Škoda Auto jsme napojeni ze dvou nezávislých napájecích uzlů distribuční soustavy ČEZ 110 kV.

Laguny

Vodu vnímáme jako vzácné přírodní bohatství

V závodě Škoda Auto se nestaráme jenom o tepelný komfort, ale v našich rukou jsou i dodávky průmyslové a demineralizované vody. Ročně se v závodě spotřebuje až 1 800 000 kubíků průmyslové vody, kterou získáváme úpravou z řeky Jizery. Část pak ještě upravujeme na demineralizovanou vodu. Té denně spotřebujeme zhruba 1200 metrů krychlových a používáme ji u nás k napájení kotlů na teplárně a k oplachování karoserií vozů na lakovně Škoda Auto. Pro automobilku zajišťujeme i nákup a rozvod pitné vody.
Vodu do přírody vracíme čistou a nezávadnou. Pro její čištění jsme vybudovali řadu čistících stanic a laguny na dočišťování. V lagunách dochází k biologickému dočištění a homogenizaci vypouštěných odpadních a dešťových vod z automobilky.

Stlačený vzduch – nepostradatelný pohon výroby

Pro potřeby automobilky zajišťujeme také dodávky stlačeného vzduchu, který vyrábíme centrálně přímo v závodě v našich stanicích. Z nich pak celý areál zásobujeme vzduchem 6 a 12 bar. Mimo hlavní areál pak stlačený vzduch vyrábíme také pro technologické centrum Česana a pro vlastní potřebu pak i na naší úpravně vody na Bradleci.
Stlačený vzduch se pak používá k pohonu robotů, výrobních linek, pneumaticky poháněných strojů a dalších technologií výroby.
Vyrábíme jej z nasávaného venkovního vzduchu, který prochází přes vstupní filtry do stroje. Zde se stlačí na požadovanou tlakovou úroveň dle stavby kompresoru. Poté projde ještě dle požadavků na jeho kvalitu další úpravou a putuje dále do kondenzačního či vymrazovacího sušiče. Ze sušičů pak putuje k odběrateli a jeho technologiím.

Údržba energetických zařízení – budoucnost je v digitalizaci

Údržba vnitřních a vnějších sítí rozvodů i údržba energetických zařízení ve Škoda Auto – i to mají na starost naši kolegové. Starají se o 1400 vzduchotechnických jednotek, 4100 vzduchotechnických zařízení jako jsou ventilátory či teplovzdušné agregáty, 1100 chladících zařízení a 900 kusů řídících PLC systémů. Zároveň sledují a řídí 60 000 datových bodů. V rámci předávacích stanic a vnitřních rozvodů energií mají na starost 310 kilometrů potrubních rozvodů jednotlivých energií, 16 200 armatur na vnitřních rozvodech, 700 čerpadel, 4000 topných těles, 220 zásobníků teplé vody a vzduchu, 170 výměníků tepla a sledují a řídí 30 000 datových bodů. Práce s obrovským množství zařízení klade velké nároky na naše kolegy v dělnických i technických profesích. Pro lepší přehlednost dokumentace, jasnou identifikaci a lokalizaci spravovaných zařízení, možnost analyzovat a vyhodnocovat procesy údržby i udržení know-how uvnitř naší společnosti jsme se pustili do náročného projektu digitalizace údržby. Díky ní bychom měli vyvinout online dostupný, jednotný systém na sebe napojených aplikací a platforem, který se stane úložištěm digitalizovaných informací o našich zařízeních včetně dokumentace a plánů, hlášených poruch a preventivních údržeb.

Umíme spolupracovat, táhnout za jeden provaz a být otevření novým věcem, o kterých dokážeme diskutovat a postavit se k nim čelem jako k příležitostem. Jako celek velmi dobře fungujeme, navzájem se inspirujeme.

Ing. Jiří Mach
vedoucí oblasti Infrastruktura
 

Novinky v energetické infrastruktuře

Projekt střešních fotovoltaik pod taktovkou Aleše Staňka
16. 2. 2024
Energetická infrastruktura Zelená energetika Energetický management

Projekt střešních fotovoltaik pod taktovkou Aleše Staňka

Celý článek
Kdo vyrábí a dodává teplo do vašich domácností?
8. 2. 2024
Energetická infrastruktura Teplo, teplá voda a elektřina

Kdo vyrábí a dodává teplo do vašich domácností?

Celý článek
2022: Dokončili jsme opravu našeho 200metrového komína
28. 2. 2023
Technologie Energetická infrastruktura

2022: Dokončili jsme opravu našeho 200metrového komína

Celý článek