Snažíme se být
dobrým občanem

Máme energii pomáhat. V rámci svého strategického rozvoje usilujeme o rozvoj lokalit, ve kterých působíme. Abychom toho docílili, propojili jsme sponzoring a grantový program s podporou vlastních iniciativ našich zaměstnanců a s organizováním dobrovolnických dnů ŠKO-ENERGO.

Naši finanční podporu i dobrovolnické aktivity jsme postavili na čtyřech pilířích – ekologie, kultura, sport a vzdělávání.

Naše regionálně orientovaná pomoc je také jednou z oblastí Strategie ŠKO-ENERGO do roku 2035. Tu jsme definovali společně s našimi zaměstnanci a cíle uskutečňujeme díky grantovému programu, sponzoringu, ekologické osvětě i dobrovolnickým aktivitám.

54 projektů

podpoříme průměrně každý rok v rámci grantového programu

2000000 Kč

každoročně přispíváme do grantového programu

1300000 Kč

věnujeme do Výboru spolupráce s městem Mladá Boleslav na společné aktivity