Jak mohu zažádat o sponzoring?

Pro podání žádosti o dar budete potřebovat následující dokumenty:

  1. Vyplněnou žádost o sponzoring, kterou si můžete stáhnout zde:
    1. žádost o sponzoring činnosti
    2. žádost o sponzoring akce
  2. Vyplněný compliance dotazník – naleznete ke stažení ZDE.
  3. Oprávnění k zastupování subjektu: v případě statutárního zástupce výpis z portálu justice.cz; v případě, že o sponzoring žádá pověřená osoba, pak je potřeba doložit plnou moc pro zastupování subjektu.

Všechny potřebné dokumenty následně zašlete na e-mail martina.vulcova2@sko-energo.cz.

409047636_18290550835195737_8114841045628639086_n