Vlastnické vztahy

Za podpory našich vlastníků jsme se na energetickém trhu stali stabilní a konkurenceschopnou společností. Naše společnost ŠKO-ENERGO vznikla vyčleněním energetického hospodářství společnosti Škoda Auto. Na jejím vzniku se významně podílely významné tuzemské i zahraniční firmy: Škoda Auto a.s., E.ON Czech Holding AG, VW Kraftwerk GmbH a ČEZ, a.s.

Projekt úspěšné mezinárodní spolupráce

Počátek ŠKO-ENERGO se datuje do roku 1991, kdy se společnost Škoda Auto rozhodla spojit svou budoucnost s koncernem Volkswagen. V souvislosti s plány rozvoje v novém společenství zahájila Škoda Auto jednání o budoucnosti svého energetického hospodářství s VW Kraftwerk, dceřinou společností koncernu Volkswagen. Cílem Škoda Auto bylo vyčlenit podpůrné procesy a soustředit se na výrobu automobilů. Hledala silné partnery, kteří by vedle know-how měli potřebné finanční zázemí a záměr dlouhodobě v České republice podnikat.

Partneři projektu

Pro vyčlenění energetického hospodářství si Škoda Auto vedle VW Kraftwerk vybrala další zkušené partnery z oblasti české i německé energetiky: společnosti RWE, OBAQ (nyní E.ON) a STE (nyní ČEZ), kteří společně založili provozní společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. a financující společnost ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. Úkolem těchto firem bylo zajištění spolehlivého, ekologického a hospodárného energetického zásobování závodu Škoda Auto a poskytnutí části svého výkonu k využití městu Mladá Boleslav. RWE prodalo k 1. 10. 2010 své podíly Škoda Auto a.s. a VW Kraftwerk.

Struktura financování a průběh projektu

Společnost ŠKO-ENERGO FIN financovala výstavbu nové teplárny a byla vlastníkem většiny zařízení, která využívá ŠKO-ENERGO na výrobu a distribuci energií. Tato zařízení pronajímala společnosti ŠKO-ENERGO po dobu 20 let formou leasingu. Činnost společnosti ŠKO-ENERGO FIN byla ukončena k 31. 12. 2022 a všechny své závazky si nyní ŠKO-ENERGO spravuje sama.

Zařízení naší společnosti pracují s vysokou spolehlivostí v bezporuchovém provozu a daří se zcela naplňovat základní myšlenku projektu i dohody mezi Škoda Auto a investory.

Podíly jednotlivých společníků

44,5 %
Škoda Auto. a.s.
22,5 %
VW Kraftwerk GmbH
21 %
E.ON Czech Holding AG
12 %
ČEZ, a.s.