ŠKO-ENERGO, statutární město Mladá Boleslav a Odbory KOVO MB podepsaly Memorandum o spolupráci

23. 9. 2023

Zástupci společnosti ŠKO-ENERGO podepsali v úterý 19. 9. Memorandum o spolupráci s Odbory KOVO MB a statutárním městem Mladá Boleslav. Svým podpisem tak stvrdili dlouholetou spolupráci při rozvoji mladoboleslavského regionu. Podpis proběhl za účasti jednatelů ŠKO-ENERGO Tomáše Kubína a Jaromíra Vorla. Ke společnému závazku se připojili Jaroslav Povšík za Odbory KOVO MB a primátor města Mladá Boleslav Raduan Nwelati. 

Strany se společně zavázaly ke spolupráci při zvyšování kvality života obyvatel mladoboleslavského regionu. Cílem je dále posílit vztahy a kroky v realizaci společných projektů.

ŠKO-ENERGO se dlouhodobě snaží být dobrým spoluobčanem pro obyvatele Mladé Boleslavi a usiluje o rozvoj regionu. Mezi její hlavní cíle patří zásobování města cenově výhodným teplem, podpora města být Smart city i snaha o rozvoj aktivit pro lepší život obyvatel.

 „Společenská odpovědnost je jedním z našich klíčových pilířů. Region podporujeme skrze nejrůznější projekty, spolupráci se školami i náš grantový program. Cítíme se jako dobrý soused, jako dobrý občan a snažíme se pro to dělat vše, co je v našich silách. Jsme proto rádi, že se k podpoře našeho regionu můžeme zavázat i dnešním podpisem memoranda o spolupráci“, komentuje jednatel Tomáš Kubín.  

Raduan Nwelati, primátor města Mladá Boleslav, dodává: „Společnost ŠKO-ENERGO vnímám jako dlouholetého partnera města Mladá Boleslav, který podporuje různé aktivity ve městě, za což velice děkuji. Podpis memoranda je jen stvrzením toho, co v Mladé Boleslavi probíhá již dlouhodobě a jsem rád, že ŠKO-ENERGO patří k těm společnostem, které si uvědomují svůj vliv na region, v němž žijeme a tvoříme. Podpisem zároveň deklarujeme, že jsme ochotni a připraveni pozitivně ovlivnit budoucnost Mladé Boleslavi."

Aktuální směřování společnosti kvituje i předseda odborové organizace Jaroslav Povšík. „ŠKO-ENERGO je aktuálně na nové cestě za moderní ekologickou energetikou. Na střechách instalují solární panely, čeká je kompletní modernizace teplárny a mnoho dalšího. Následuje nejnovější trendy z energetiky, důsledně dbá ekologičnost svých provozů a vším tím tak přispívá ke zkvalitnění života na Mladoboleslavsku,“ dodává.

ŠKO-ENERGO je již od roku 2016 součástí Výboru pro spolupráci se Škoda Auto a Okresní hospodářskou komorou. Díky jeho činnosti tak může podporovat nejrůznější mladoboleslavské projekty. V minulých letech tak přispěla například na vybudování fotovoltaických panelů na budově Ekocentra Zahrada DDM Mladá Boleslav, podpořila studii fotovoltaiky pro šest mladoboleslavských školských objektů. Podílí se také na rozvojových projektech pro město jako je například studie elektromobility nebo projekt na využití srážkových vod.