Letní odstávka teplé vody umožní realizovat potřebné opravy a revize

20. 6. 2024

Technologie teplárny běží nepřetržitě 24 hodin denně. Aby byly dodávky tepla od ŠKO-ENERGO spolehlivé, nepřerušené a minimalizovaly se poruchy v průběhu zimních měsíců, je nutné provést údržbu rozvodů, zařízení, plánované opravy a předepsané revize. I při využití nejmodernějších technologií nelze některé revize a opravy provést bez odstávky dodávek teplé vody.

Letošní odstávka teplé vody proběhne v termínu od 8. 7. od 22 hodin do 16. 7. 2024 do 6 hodin pro obyvatele, kteří jsou připojeni na horkovod 1 a 4 (okolí třídy T.G.M., Staré město, jižní část města), a v termínu od 8. 7. 2024 od 22 hodin do 19. 7. 2024 do 18 hodin pro obyvatele, kteří jsou připojeni na horkovod 2 (sídliště Severní město a nemocnice).

Topná sezóna 2023/2024 byla v České republice nejkratší a nejteplejší za posledních 60 let. Průměrná denní teplota naměřená od září 2023 do května 2024 byla v Mladé Boleslavi o 1,8 stupně vyšší. Topná sezóna trvala od 16. 10. 2023 do 1. 5. 2024, tedy 198 dní, což je o 42 dní méně než v předešlém období. Tomu pak odpovídá i pokles dodávek tepla, kterého do města dodala ŠKO-ENERGO o 48 941 GJ méně. Odběr tepla byl za letošní sezónu tedy zhruba o 10 % nižší.

----

Letní odstávka horkovodu a tím přerušení dodávky teplé vody umožňuje údržbové úkony, které nejsou proveditelné za běžného provozu horkovodů. Proces příprav je velmi složitý. Naši kolegové musí ve velmi krátkém čase zkoordinovat mnoho různých činností i firem.

Odstávka je termínově směřována do období hromadné dovolené společnosti Škoda Auto, kdy se předpokládá, že větší procento obyvatel města Mladá Boleslav bude mimo své domovy.

Celková odstávka horké vody proběhne v termínu od pondělí 8.7.2024 22 hodin do úterý 16.7.2024 6 hodin. Potrvá tedy sedm dní. Většina oprav, údržbářských prací a kalibrací měřidel je vměstnána právě do tohoto termínu, a v úterý 16.7. bude teplárna připravena k dodávkám tepla, které budou zahájeny pro město 1 (jih).

Na části horkovodu, který napájí město 2, proběhne odstávka z důvodu rozsáhlých úprav pro umožnění budoucího připojování objektů na horkovodní systém od pondělí 8. 7.2024 22 hodin do pátku 19. 7.2024 18 hodin.

Delší dobu odstávky ovlivní propojení napaječů závod 2 a město 2 v závodě Škoda Auto (v lokalitě u haly M6), které odstávku v lokalitě město 2 prodlouží o 4 dny. Toto opatření však v budoucnu přinese našim zákazníkům mnoho benefitů. Umožní i během topné sezony provést posílení potrubních rozvodů tak, aby byly zajištěny podmínky pro všechna odběrná místa.  Pomůže k vyšší operativnost při řešení poruch na horkovodním systému tak, abychom v budoucnu omezovali dodávku tepla pro co nejmenší okruh zákazníků. Díky jeho realizaci bude možné snížit množství vypuštěné vody, a tím docílit rychlejšího uvádění horkovodů do provozu.

Řada zásadních akcí letošní odstávky proběhne také přímo na teplárně ŠKO-ENERGO. Kolegy čeká například výměna ohříváku vzduchu na našich fluidních kotlích, oprava rotačních podavačů na zmíněných kotlích, výměna řetězů škrabáku na zauhlování či výměna vibračního dopravníku na zauhlování.

Našim zákazníkům děkujeme za přízeň a pochopení.

mapa horkovodní síť