Zelená energie z větrného parku Melč-Moravice začne proudit přímo do Mladé Boleslavi

20. 6. 2023

  • ŠKO-ENERGO bude po dobu 20 let odebírat energii z větrného parku Melč-Moravice
  • Čtyři nové větrné turbíny uvedeny do zkušebního provozu
  • Větrná energie pomůže naplnit strategický cíl automobilky, kterým je docílením kompletně CO2 neutrální výroby

Mladá Boleslav, 20. 6. 2023. Ve větrném parku Melč-Moravice se počátkem května sešli zástupci společností Škoda Auto, ŠKO-ENERGO a AMBIENT Energy a Micronix Group společně se starosty obcí Melč a Moravice. Připomněli si tak nejenom společné směřování za rozvojem obnovitelných zdrojů, ale zároveň zástupcům obcí poděkovali za možnost vzniku parku právě v této lokalitě. 

Energii z větrného parku Melč-Moravice bude ŠKO-ENERGO odebírat po dobu 20 let díky PPA (Power Purchase Agreements) smlouvě, jež se společností AMBIENT Energy a.s. uzavřela v červenci 2021. Tento typ kontraktu umožňuje odběratelům energie uzavírat dlouhodobé smlouvy o nákupu vyrobené zelené energie přímo se soukromými dodavateli z konkrétních zdrojů energie. Uzavřením smlouvy získala společnost nejenom fixaci nákladů za elektřinu, ale především tak dosáhla další milník v naplňování své strategie šetrného přístup k životnímu prostředí. 

Při společném setkání pak před vjezdem do nové části parku člen představenstva Škoda Auto za oblast výroby a logistiky a předseda dozorčí rady ŠKO-ENERGO Dr. Michael Oeljeklaus, jednatel společnosti ŠKO-ENERGO Ing. Tomáš Kubín, ředitel energetické divize skupiny Micronix Group Ladislav Seidler, starosta obce Melč Martin Urbanský a starosta obce Moravice Josef Dus zasadili pamětní lípu připomínající spolupráci v oblasti rozvoje obnovitelných zdrojů.

„Jedním z našich hlavních cílů je snížit uhlíkovou stopu při výrobě vozů na minimum. Zelená energie z větrného parku Melč náš energetický mix skvěle doplňuje a posouvá nás zase o krok dále směrem k CO2 neutrální výrobě. Obcím proto děkujeme za možnost park rozšířit,“ kvituje dokončení nových turbín Dr. Michael Oeljeklaus. 

V původním plánu projektu výstavby, který vznikal před více než deseti lety, se na katastrech obou obcí počítalo celkem s deseti turbínami. První část parku byla dokončena v roce 2018, druhá, která aktuálně funguje v režimu zkušebního provozu, pak v druhém čtvrtletí letošního roku. „Legislativní proces pro schvalování stavby nových větrných turbín je v České republice velmi složitý a náročný. Jsme proto velmi rádi, že se nám do lokality Melč-Moravice podařilo přidat další čtyři nové turbíny, které přidají parku výkon 8,8 MW,“ dodává Ladislav Seidler z Micronix Group, jež zajišťovala výstavbu a koordinaci projektu.

První dodávky elektřiny by měly do automobilky proudit nejpozději 1.1.2024. „Celková kapacita, kterou díky novým turbínám získáme, je 26,3 GWh ročně, což představuje zhruba deset procent dokupu elektřiny, kterou pro Škoda Auto zajišťujeme,“ komentuje odebíraný objem jednatel ŠKO-ENERGO Ing. Tomáš Kubín. 
Celková instalovaná kapacita všech větrných elektráren v České republice dosáhla k 31. 12. 2022 340 MW. Celková výroba za minulý rok pak činila 601 GWh elektrické energie.