Domácnosti

Významnými zákazníky ŠKO-ENERGO jsou obyvatelé města Mladá Boleslav, kteří odebírají jednu třetinu vyráběného tepla. Tyto odběry jsou velmi důležité pro účinnost a hospodárnost teplárny. Cílem ŠKO-ENERGO je dlouhodobě držet stabilní cenu tepla pod úrovní nákladů ostatních způsobů vytápění, především pak plynu.

Domácnosti

99% zákazníků je s dodávkou tepla dlouhodobě nadmíru spokojeno

Z provedených průzkumů veřejného mínění vyplynuly pro ŠKO-ENERGO i pro distribuční společnost CENTROTHERM velmi pozitivní skutečnosti. 94% zákazníků ve městě vnímá ŠKO-ENERGO velmi pozitivně, 96% je velmi loajálních a je rozhodnuto dlouhodobě odebírat od Společnosti dálkové teplo. 

Neméně potěšitelné je zjištění, že 99% zákazníků je s dodávkou tepla dlouhodobě nadmíru spokojeno. Ing. Miroslav Žďánský vyzdvihuje nejdůležitější informaci, která z průzkumů vyplynula:

„Celkem 86 % obyvatel Mladé Boleslavi by ŠKO-ENERGO doporučilo jako dodavatele svým známým. Na českém trhu jde o zcela výjimečný výsledek, který svědčí o vysokém a dlouhodobém standardu služeb.“ŠKO-ENERGO se vedle svého hlavního směru podnikání významně angažuje v podpoře regionálního sportu a kulturního dění.

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti