Škoda Auto

Škoda Auto patří mezi nejúspěšnější firmy v České republice. V rámci koncernu Volkswagen zaujímá významné postavení nejen objemem výroby automobilů, ale i svou vysokou efektivností výroby. Dodávky energií pro Škoda Auto jsou zajištěny dlouhodobým smluvním vztahem a dosahují výše téměř 1,5 mld. Kč ročně.

Škoda Auto

Elektrická energie, teplo, stlačený vzduch i voda

Zásobování Škoda Auto považujeme za klíčové. K propojení se ŠKO-ENERGO a s veřejnou sítí slouží rozvodna 110 kV posílená o nezávislé přívody ze soustavy ČEZ, a.s., pro rozvod tepla slouží horkovodní sítě pokrývající celé území závodu.

Dodáváme také stlačený vzduch, specialitu pro roboty. Škoda Auto jej využívá především v provozech svařovny, lakovny a montáže. Jeho výrobu zabezpečují dvě kompresorové stanice s turbokompresory o výkonu 32 000 Nm3/hod., 4×16 000 Nm3/hod. a 10 000 Nm3/hod. Na některých speciálních pracovištích svařovny využívají roboti stlačený vzduch 1,2 MPa ze šroubových kompresorů.

Dále dodáváme provozní vodu. Dva miliony metrů krychlových provozní vody za rok dorazí gravitačním potrubím do provozů firmy Škoda Auto a teplárny ŠKO-ENERGO ze zdroje Bradlec na řece Jizeře. Každá kapka přitom urazí šest kilometrů, než se dostane do závodu a projde neutrálním čeřením a následnou filtrací.

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti