Uplatnění práv

Jaká máte práva?

V rámci zpracování osobních údajů máte následující práva:

Přístup ke
zpracovávaným osobním
údajům.

Odvolání souhlasu se
zpracováním osobních
údajů.

Opravu nepřesných či nesprávných údajů případně doplnění neúplných údajů.

Výmaz osobních údajů v případě zániku účelu nebo neoprávněného zpracování.

Omezení neboli blokaci zpracování osobních údajů.

Výpis osobních údajů ve strukturovaném a strojově čitelném formátu pro sebe, nebo pro jiného správce.

Podání námitky proti zpracování osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracování není oprávněné.

Nebýt předmětem automatizovaného rozhodování.


Jak můžete uplatnit svá práva?

Pro komunikaci se společností ŠKO‐ENERGO ohledně ochrany osobních údajů můžete využít následující kontakty:

E‐mailem na adrese:
gdpr@sko‐energo.cz

Telefonicky na tel. čísle:
+420 326 8 19029

Písemně na adrese:
ŠKO‐ENERGO, s.r.o.
Tř. Václava Klementa 869
293 60 Mladá Boleslav 1


Kontaktní osoba pro ochranu osobních údajů

V případě dotazů směrem k ochraně osobních údajů můžete kontaktovat kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKO‐ENERGO.


Možnost podání stížnosti

Jestliže nesouhlasíte se způsobem, jakým Vaše osobní údaje zpracováváme, můžete k ochraně svých práv podat stížnost u kontaktní osoby pro ochranu osobních údajů společnosti ŠKO‐ENERGO nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti