Vlastnické vztahy

ŠKO-ENERGO je projektem, při kterém bylo vyčleněno energetické hospodářství Škoda Auto, jedné z největších a nejúspěšnějších firem v České republice. Na projektu se podílely významné tuzemské i zahraniční firmy: Škoda Auto a.s., E.ON Czech Holding AG, VW Kraftwerk GmbH a ČEZ, a.s.

Vlastnické vztahy

Projekt úspěšné mezinárodní spolupráce

Počátek projektu se datuje do roku 1991, kdy se Škoda Auto rozhodla spojit svou budoucnost s koncernem Volkswagen. V souvislosti s plány rozvoje v novém společenství zahájila Škoda Auto jednání o budoucnosti svého energetického hospodářství s VW Kraftwerk, dceřinou společností koncernu Volkswagen. Cílem Škoda Auto bylo vyčlenit podpůrné procesy a soustředit se na výrobu automobilů. Hledala silné partnery, kteří by vedle know-how měli potřebné finanční zázemí a záměr dlouhodobě v České republice podnikat.

Partneři projektu

Pro nový projekt si Škoda Auto vybrala vedle VW Kraftwerk další zkušené partnery z oblasti české i německé energetiky: RWE, OBAG (nyní E.ON) a STE (nyní ČEZ), kteří společně založili provozní společnost ŠKO-ENERGO, s.r.o. a financující společnost ŠKO-ENERGO FIN, s.r.o. Úkolem těchto firem je zajištění spolehlivého, ekologického a hospodárného energetického zásobování závodu Škoda Auto a poskytnutí části svého výkonu k využití městu Mladá Boleslav. RWE prodalo k 1.10.2010 své podíly Škodě Auto a VW Kraftwerk.

Struktura financování a průběh projektu

ŠKO-ENERGO FIN financovalo výstavbu nové teplárny a je vlastníkem většiny zařízení, která využívá ŠKO-ENERGO na výrobu a distribuci energií. Tato zařízení jsou ŠKO-ENERGU po dobu 20 let pronajímána formou leasingu. Zařízení pracují s vysokou spolehlivostí v bezporuchovém provozu a daří se tak naplňovat základní myšlenku projektu i dohody mezi investory a Škoda Auto. Účastníky projektu i veřejností je projekt hodnocen velmi pozitivně a může být příkladem úspěšné česko-německé spolupráce.

Škoda Auto a.s.

 

Škoda Auto je 100% dceřinou společností Volkswagen AG. Má výjimečné postavení v české ekonomice a je nejvýznamnějším českým vývozcem. Má více jak stoletou tradici. Její cesta k dnešní prosperitě začala v roce 1895 výrobou jízdních kol, později motocyklů a v roce 1905 opustil brány podniku první automobil. Výroba automobilů pokračuje úspěšně více jak 100 let.

E.ON Beteiligungen GmbH

 

Energetické společnosti působící pod značkou E.ON dodávají elektřinu, zemní plyn a související služby více než 25 milionům zákazníků v Evropě a USA. Skupina E.ON se angažuje v zemích střední a východní Evropy od samého počátku liberalizace a využívá zde svých bohatých zkušeností s privatizací energetických podniků. E.ON drží také významné podíly ve společnostech obchodujících s plynem a patří mezi tradiční partnery české energetiky.

 

VW Kraftwerk GmbH

 

VW Kraftwerk GmbH je stoprocentní dceřinou společností Volkswagen AG. Poskytuje služby nejen koncernu Volkswagen, ale i městům a podnikům. Angažuje se také v oblasti výstavby elektráren a facility managementu. Hlavním úkolem je zásobování koncernu Volkswagen elektrickým proudem, teplem, chladem, zemním plynem, stlačeným vzduchem a vodou. K tomu provozuje vlastní zařízení (některá společně s partnery) pro výrobu energie ve výrobních závodech Volkswagen AG ve Wolfsburgu, Kasselu, Hannoveru a Emdenu.

ČEZ, a.s.

 

Skupina ČEZ patří mezi největší energetické společenosti nejen v České republice, ale i v Evropě. Jen v České republice dodává Skupina ČEZ elektřinu do téměř 3,5 milionů odběrných míst. Je provozovatelem distribuční soustavy a nejsilnějším subjektem na velkoobchodním i maloobchodním trhu s elektřinou. Skupina ČEZ patří dle počtu zákazníků i podle výše tržní kapitalizace do první desítky evropských energetických společností. Elektřinu, plyn a teplo dodává více než 9 miliónům zákazníkům v zemích střední a východní Evropy a Turecku. Se stejnými komoditami, včetně CO2 povolenek, také na evropských trzích obchoduje.

 

Podíly společníků ve ŠKO-ENERGO


Jméno společníka


Podíl v %

ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav

44,50

E.ON Beteiligungen GmbH, Essen, Německo

21,00

ČEZ ESCO, a.s., Praha

12,00

VW KRAFTWERK GmbH, Wolfsburg, Německo

22,50


Podíly společníků ve ŠKO-ENERGO FIN

 

Jméno společníka


Podíl v %

ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav

31,25

E.ON Beteiligungen GmbH, Essen, Německo

42,50

ČEZ ESCO, a.s., Praha

5,00

VW KRAFTWERK GmbH, Wolfsburg, Německo

21,25Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti