Průmyslová, chladicí a odpadní voda

Zdroj provozní vody Bradlec využívá vodu z řeky Jizery, kterou upravuje neutrálním čeřením a následnou filtrací pro potřebu Škoda Auto a teplárny ŠKO-ENERGO. Voda je v objemu 2 mil. krychlových metrů za rok dopravována gravitačním potrubím na vzdálenost 6 km do závodu. ŠKO-ENERGO také zajišťuje ekologickou recyklaci odpadních vod.

Průmyslová, chladící a odpadní voda

Čištění odpadních vod

Neutralizační stanice Z17A čistí odpadní vody z lakovny karoserií s použitím technologie koagulace železitými solemi a alkalickým srážením kovů. Vody s obsahem biologicky odbouratelných organických látek jsou vedeny kanalizací k dočištění do městské čističky odpadních vod, kde dochází k biologickému dočištění. Vody bez přítomnosti organických látek zbavené těžkých kovů se vypouštějí do lagun Z29.

K čištění odpadních vod z mechanického opracování kovů (zaolejované vody a emulze) byla v roce 1997 postavena stanice Z25 s technologií odpařování pomocí vakua a několikastupňovým mechanickým předčištěním. V roce 1998 byla dokončena stavba stanice Z29 na dočištění vody z dešťové kanalizace nové části závodu Škoda Auto. Hlavní částí této stanice jsou dvě laguny s celkovým objemem 19 000 m3, ve kterých dochází k biologickému dočištění vypouštěných vod vlivem intenzivního provzdušňování těchto lagun. Laguny slouží zároveň jako havarijní pojistka proti znečištění zalužanské vodoteče a následně potoku Klenice a řeky Jizery. Pro prezentaci čistoty vod jsou v lagunách chovány ryby.

Úpravny vod a výroba průmyslové vody

V roce 1999 bylo uvedeno do provozu nové zařízení chemické úpravy vody sloužící k výrobě přídavné napájecí vody pro fluidní kotle - demineralizační stanice Z10. Konečný produkt, tzv. demineralizovaná voda, se shromažďuje v zásobních nádržích a pomocí čerpadel se dopravuje do teplárny a lakovny.

Chladicí stanice

Pro potřebu výrobních provozů Škoda Auto a zejména pro svařovny a lakovny slouží stanice chladicí vody Z24, stanice chladicí vody E14A a E14B o výrazně nižších parametrech pro potřebu chlazení robotů. ŠKO-ENERGO dále provozuje chladicí stanici Z30 sloužící pro nově vybudovanou montáž M6.

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti