Novinky

ŠKO-ENERGO: cenově výhodné teplo i dlouhodobá podpora regionu

Mladá Boleslav, 17. března 2022 – Zástupci ŠKO-ENERGO, distribuční sítě a bytových družstev se dnes společně sešli, aby si vyměnili informace o vývoji ceny tepla, vzájemné spolupráci a aktuálních projektech. Společnost deklarovala, že zajištění cenově dostupných dodávek tepla obyvatelům Mladé Boleslavi pro ni zůstává prioritou i v aktuální situaci, kdy meziročně enormně vzrostly ceny emisních povolenek i vstupních komodit. I přes mírné navýšení je 598 Kč včetně DPH za GJ velmi příznivá cena pro rok 2022 a v rámci České republiky jedna z nejnižších vůbec. ŠKO-ENERGO v současné době vnímá ještě intenzivněji význam své podpory aktivit pro děti a mládež i jiných lokálních projektů, ve které plánuje nadále systematicky pokračovat.

„Cenu tepla vyrobeného ve ŠKO-ENERGO jsme od roku 2016 neměnili, přestože náklady spojené s produkcí tepla a energií rostly. Na konci loňského roku, kdy jsme novou cenu tepla stanovovali, už byla situace na energetickém trhu velmi turbulentní,“ uvádí Jaromír Vorel, jednatel ŠKO-ENERGO. „Díky napojení na velký průmyslový podnik a dlouhodobé promyšlené palivové strategii jsme obyvatelům Mladé Boleslavi i za těchto podmínek zajistili cenu tepla, která je výrazně nižší než v okolních městech. Teplárenské sdružení ČR uvádí, že průměrná cena dálkového tepla pro rok 2022 je u nás 732 Kč/GJ.“

ŠKO-ENERGO je členem městského Výboru pro spolupráci a dlouhodobě přispívá na různé aktivity města. Vloni společnost podpořila např. revitalizaci cykloparku v lesoparku Štěpánka, projekt na využití srážkových vod, městské koupaliště nebo v rámci Kultury města Mladá Boleslav řadu kulturních akcí. „Uvědomujeme si, jak je v dnešní nelehké době důležitá pomoc tam, kde se nedostává veřejných prostředků. Proto rozhodně nebudeme polevovat v naší systematické podpoře regionu, a to zejména v oblasti volnočasových aktivit pro děti a mládež a sponzoringu dalších smysluplných akcí. I letos budeme vyhlašovat grantový program Energie pro děti. Je pro nás totiž velice důležité, aby byla Mladá Boleslav městem, kde se dobře žije, jak jsme si vytyčili v naší strategii,“ komentuje aktivity společnosti v oblasti sponzoringu Tomáš Kubín, jednatel ŠKO-ENERGO.


Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti