Setkání zástupců ŠKO-ENERGO, Centrotherm a bytových družstev

8. 4. 2024

Tradiční setkání zástupců ŠKO-ENERGO, distribuční sítě Centrotherm a mladoboleslavských bytových družstev proběhlo v posledním březnovém týdnu. Uskutečnilo se v sídle ŠKO-ENERGO a ústředním tématem jednání byla nejenom cena tepla, její vývoj a porovnání v rámci České republiky, ale také aktuální projekty ŠKO-ENERGO.

Setkání proběhlo za účasti jednatelů společnosti ŠKO-ENERGO Tomáše Kubína a Jaromíra Vorla, předsedy představenstva distribuční společnosti Centrotherm Miroslava Olšáka a provozně technického náměstka Karla Hájka a zástupců mladoboleslavských bytových družstev.

280A6314

Součástí společného jednání byla také přednáška novináře a dokumentaristy Daniela Tichého na téma komunitní energetika. Celé téma nejprve zasadil do kontextu uhlíkové neutrality ve světe a v České republice a na závěr představil inspirativní projekty z českého prostředí, které se již cestou sdílené energetiky vydaly.

280A6308

V závěru akce hosté absolvovali exkurzi k vybraným projektům ŠKO-ENERGO. Měli tak možnost se na živo seznámit s dvěma projekty, které ŠKO-ENERGO dokončilo na podzim minulého roku – střešní fotovoltaikou a bateriovým úložištěm.

Společná setkání zástupců ŠKO-ENERGO, distribuční sítě Centrotherm a bytových družstev jsou důležitou platformou, na které mohou diskutovat společná témata a dozvědět se více o aktuálním dění v energetice.

340A6754