Teplárna

Teplárna ŠKO-ENERGO v Mladé Boleslavi se řadí k ekologicky nejšetrnějším provozům v Evropě. Byla postavena již s přihlédnutím k velmi přísným ekologickým předpisům Evropské unie. Hlavními výrobními jednotkami teplárny jsou fluidní kotle spalující palivový mix včetně paliva z obnovitelných zdrojů.

Teplo a teplá voda

Teplárna Mladá Boleslav

Hlavními výrobními jednotkami teplárny jsou dva fluidní kotle K80 a K90 o parním výkonu 2×140 t/hod. spalující mix hnědého uhlí a fytomasových peletek v poměru 70 : 30. Rezerva při výpadku fluidních kotlů je zajištěna parním kotlem K70 o výkonu 60 t/hod. se základním palivem zemní plyn. Součástí nových zařízení jsou dvě odběrové kondenzační turbíny dodané firmou Siemens. Zásobování teplárny chladicí vodou je zajištěno z chladicího systému s chladicí věží s ventilátorovým chlazením.

Fluidní kotle, které dodalo česko-německé konsorcium EVT-Vítkovice, zajišťují spolehlivou výrobu při dodržení emisních limitů platných v České republice od roku 1999. Rozhodnutí ke stavbě fluidních kotlů také vycházelo z možnosti spalování některých odpadů z automobilové výroby, jako např. ojetých pneumatik, odpadních olejů a odpadů z lakoven.

Z původních zařízení teplárny se nadále využívají dva horkovodní kotle K50 a K60, u nichž byla v oblasti strojní, elektro a řídicí techniky provedena modernizace a napojení na nová zařízení. Byl instalován nový horkovodní kotel na zemní plyn K40 od firmy ABB Brno.

Závod Česana

K vytápění vedlejšího závodu firmy Škoda Auto v Česaně (okrajová část Mladé Boleslavi) byla vybudována plynová kotelna bez trvalé obsluhy. Do nově vybudovaného technologického centra byl přiveden horkovodní napaječ z města. Nově byl napojen objekt motorového centra, od 1.4.2014 jsme převzali provoz a údržbu celého závodu Česana (stará Česana, technologické centrum, motorové centrum) a provoz polygonu Úhelnice.

Závod Vrchlabí

V pobočném závodě Vrchlabí došlo také k modernizaci energetického hospodářství. Původní uhelná kotelna byla nahrazena plynovou kotelnou a nově byla nainstalována kogenerační jednotka o výkonu 2 MW.

Závod Kvasiny

Od roku 2012 zajišťujeme provoz a údržbu energetiky v pobočném závodě v Kvasinách.

Tato stránka používá cookies. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů na jejich základě a o Vašich právech naleznete v našem prohlášení o ochraně osobních údajů. Níže můžete udělit souhlas se zpracováním osobních údajů pro níže uvedené účely.
Podrobnosti