Demineralizovaná voda - na teplárně a na lakovně se bez ní neobejdou

26. 10. 2022

V závodě ŠKODA AUTO se nestaráme jen o tepelný komfort, ale v našich rukou jsou i dodávky průmyslové a speciálně upravené vody. Ročně se v závodě spotřebuje až 1 600 000 kubíků průmyslové vody, kterou získáváme úpravou z řeky Jizery. Část pak ještě speciálně modifikujeme na demineralizovanou vodu, která je zbavená všech iontově rozpustných látek a křemíku. 

Úprava vody probíhá na tzv. demineralizační lince. Využívá se při ní takzvané iontové výměny na speciální styren-divinylbenzenové pryskyřici, označované jako ionexy. Používáme při ní dva typy ionexů – katexy a anexy. Jedny z vody dokáží získat kationty, druhé anionty. Demineralizační linka má výkon až 110 kubíků za hodinu. Denní spotřeba námi upravené demineralizované vody je dle výroby v závodě zhruba 1200 metrů krychlových.
Demineralizovaná voda je pak potřeba zejména na lakovně ŠKODA AUTO, kde se spotřebují až dvě třetiny naší celkové produkce. Zbytek využijeme my přímo na teplárně ŠKO-ENERGO. 
Výroba demineralizované vody pomocí iontové výměny je spolehlivá, nicméně souvisí s velkou produkcí zasolených odpadních vod z regenerace ionexů. Samotná regenerace je realizována kyselinou chlorovodíkovou (HCl) a hydroxidem sodným (NaOH).

Technologická novinka – reverzní osmóza
Výrobu demineralizované vody nově zajišťujeme na reverzní osmóze, což je moderní membránová technologie, která po většinu času nahrazuje tu původní ionexovou. A v čem tkví tajemství této technologie?
Vysvětlit se dá pomocí obyčejné brambory a sole. Pokud na rozkrojenou bramboru nasypeme zrnka kuchyňské sole, tedy chloridu sodného (NaCl), můžeme po chvíli pozorovat objevující se kapičky vody. Voda pochází z buněk brambory a na povrch ji vytáhl skrz pletivo osmotický tlak. Obdobný proces jako na povrchu brambory probíhá na naší membráně – ta propouští při prostupu průmyslové vody pouze vodu a rozpuštěné látky se před ní koncentrují. Vodu na membránu přivádí čerpadlo za vysokého tlaku a děj probíhá obraceným směrem – proto osmóza reverzní.
Zavedením této technologie jsme se zbavili velké spotřeby výše zmíněných chemikálií, které jsou vlivem současné energetické situace nyní několikanásobně dražší a omezeně dostupné.

Demivoda na lakovně 
Před samotným lakováním se karoserie vozu musí nejprve opláchnout demineralizovanou vodou, aby bylo následně možné lak bez problémů aplikovat. Na lakovnách se využívá tzv. elektroforézy – lakování ponorem pomocí elektrického pole, což je proces vyžadující doplňování té nejčistší vody bez rozpuštěných iontů, naší demivody.

Ochrana před vznikem vodního kamene
U nás ve ŠKO-ENERGO demineralizovanou vodu využíváme přímo k napájení kotlů na teplárně. Demineralizovaná voda pak chrání kotle od vzniku především vápenatých úsad dobře známých jako vodní kámen. 

Nové nádrže na vodu 
Demivodu u nás skladujeme ve speciálních nadzemních válcových nádržích, které mají každá objem 100 metrů krychlových. V průběhu října jsme instalovali další dvě a celkový objem zásobníků demivody tak nově činí 400 kubíků a my jsme tak schopni lépe vykrývat odběrové špičky při plynulé výrobě membránovou technologií.