Letní revize ve ŠKO-ENERGO

24. 9. 2022

Celozávodní dovolená ve ŠKODA AUTO je již každoročně spojená s intenzivní prací našich kolegů z útvaru Služby a ostatní energie na revizích. Probíhají revize, kontroly, čištění a případné výměny armatur, výměníků a čerpadel na všech předávacích stanicích tepla a lokálních plynových kotelnách. Zajištění těchto činností znamená stovky manipulací. Přestože se jedná o akce menšího rozsahu, jejich správné provedení zajistí bezpečnou funkci celého systému. 

Ve všech závodech probíhají revize elektrických rozvodů a čištění rozvaděčů včetně dotahování spojů. Revize jsou plánovány i s ohledem na výsledky termovizních kontrol, které se provádí v průběhu celého roku. Za 14 dní hromadné dovolené je provedeno přes 50 revizí zařízení, která nelze odstavit v průběhu roku. V obdobném rozsahu probíhá čištění a kontrola všech vzduchotechnických jednotek ve výrobních halách. V Mladé Boleslavi jich je 1500, v Kvasinách 105 a ve Vrchlabí 40. Na těchto revizích pracuje přes 200 pracovníků servisních organizací.

Letos bez odstávky teplé vody 

Odstávky výrobních bloků v letošním roce probíhaly v době od 1. července do 15. srpna. „Omezení dodávek horké vody našim zákazníkům nebylo nutné, to byla oproti minulým rokům novinka. Na horkovodním systému teplárny sice proběhly důležité opravy, nicméně se obešly bez kompletního odstavení,“ upřesňuje vedoucí oblasti Teplárna Ing. Jiří Mrkus.

Zpravodajství z teplárny

Teplou vodu jsme sice nikomu nezavřeli, ale horko nám bylo pořádně. Historické teplotní rekordy samozřejmě práci na revizích ztížily. „Horké počasí nám komplikuje práci prakticky každoročně, uvnitř kotle je opravdu „fajn“ i při normálních klimatických podmínkách. Výzva je to jako vždy, ale po těch letech už jsme zvyklí,“ hodnotí s úsměvem.

V rámci úplné parní odstávky teplárny jsou prováděny revize a opravy parních armatur na vysokotlaké sběrně páry, servis hydraulických stanic, servis hlavních (napájecích, oběhových a kondenzátních) čerpadel a rovněž servis a seřízení parních turbín. Na zauhlování probíhá výměna pásů na vybraných dopravnících a tzv. egalizace válcových ploch drtiče uhlí, která spočívá v obrobení poškozených ploch.
V oblasti elektro, řídících a měřících systémů teplárny patří mezi nejdůležitější akce výměna záložního stejnosměrného zdroje a výměna měničů 200/24 v stejnosměrného napětí teplárny.

Zpravodajství z infrastruktury

Rušno bylo ohledně revizí tradičně také v týmech oblasti Služby a ostatní energie, kde mají kolegové na starosti provoz sítí a měření tepla. „Opatření z předchozích dvou let nám umožnila provést ověření fakturačních měřidel bez odstávky tepla. Jedná se například o vzájemné propojení horkovodních napaječů pro město a pro závod ŠKODA AUTO,“ vysvětluje vedoucí oblasti Ing. Jiří Mach.
Práce jeho týmů se řídí rytmem automobilky a jejím výrobním programem. „Takové opravy, které vyžadují odstávky energií, plánujeme na termín hromadné dovolené a na přípravu využíváme například svátků na začátku července,“ doplňuje. 
Sečteno a podtrženo, máme za sebou opět pořádně horké léto! A samozřejmě pokračujeme. Některé akce jsou pro svoji náročnost totiž rozprostřeny do mnohem delšího období, než které se vejde pod pojem „letní revize“. 

Akce, které také stojí za řeč

Mezi důležité akce, které se již provedly nebo budou pokračovat i po zprovoznění hlavních výrobních bloků teplárny, patří dále 2. etapa generální opravy 200 m komína, výměna vstupních armatur DN350 na horkovodním kotli K50, rozšíření průmyslové datové sítě a instalace vibrodiagnostického systému parních turbín.

Kontinuálně je věnována zvýšená pozornost tématům spolehlivosti a disponibility výrobního zařízení se zvláštním důrazem na tlakové celky fluidních kotlů, především na vliv spoluspalování biomasy na zvýšené korozivně-abrazivní poškozování teplosměnných ploch,“ vysvětluje Jiří Mrkus.

Pro útvar Služby a ostatní energie byla velkou jarní výzvou velká revize odparky na čištění zaolejovaných vod a emulzí, která proběhla po sedmi letech. Během revize, která trvala 6 týdnů, byla odparka kompletně rozebraná. Celkem 2268 tenkostěnných titanových trubek bylo po 25 letech a třech revizích vyměněno. Proběhla oprava uložení hlavního ventilátoru, kde byla vybrodiagnostikou zjištěna závada. Ta omezovala využití plného výkonu odparky. Revizi provedli kolegové z provozu stanice Z25 za podpory pracovníků údržby TE/22.

V kompresorové stanici budovy M17 stojí za zmínku generální oprava kompresoru Atlas Copco ZR315 VSD, která si vyžádala kompletní vyjmutí několika strojů ze samotné budovy lakovny. Po více než 19 letech a více než stodvacetitisících naběhaných hodinách se tento stroj dočkal modernizace. Tím zajistíme efektivní a spolehlivé dodávky tlakového vzduchu 8 bar v dalších letech.

A stále ještě nekončí rozsáhlejší akce přeložek potrubních rozvodů v kolektoru M12B pro zajištění bezpečného pohybu pracovníků. Tato akce probíhá už od jara a představuje náročný úkol na koordinaci odstávek a realizaci jednotlivých úseků při minimálním omezení jednotlivých odběratelů dotčených energií.

Seznam položek revizí je mnohem delší, než se na tuto dvoustranu vejde. Skoro by se daly shrnout do hesla: „Pořád se něco děje“. Probíhá optimalizace hydraulického odporu horkovodní sítě, zkoušky aditiv pro záchyt chlorovodíku ve spalinách fluidních kotlů, certifikace podpůrných služeb a další akce.

Zaostřeno na kotle 

Jako každý rok bylo provedeno čištění teplosměnných ploch třetího přehříváku kotlů pomocí metody „online cleaning“ s použitím malého množství plastické trhaviny k odstranění popelových nálepů. V průběhu odstávek byla prováděna celá řada opravných prací dle schváleného harmonogramu. Mezi nejzásadnější lze zařadit servis vyzdívek, výměnu popelových svodek na kotli K80, úpravy uhelných podavačů pro zlepšení průtoku směsi uhlí a štěpky, aplikace antikorozního nátěru v kouřovodu kotle K80 a celá řada dalších oprav důležitých pro zachování disponibility fluidních kotlů.