Pomáháme přírodě: naši dobrovolníci na Chlumu

25. 4. 2023

Pod záštitou vedení ŠKOENERGO se pravidelně angažujeme v dobrovolných a veřejně prospěšných projektech, které pomáhají vytvářet lepší prostředí kolem nás. Jednou za čtvrt roku tak pořádáme akci pro dobrovolníky zaměřenou na jednu z následujících čtyř oblastí: ekologie, kultura, sport či vzdělávání. V minulém týdnu jsme tak společně vyrazili do přírody.  

Kopcovitý terén a k tomu různorodé činnosti vyžadovaly určitou kondici, energii a úsilí a bezpochyby velkou chuť pomoci. To vše nám nechybělo a díky tomu máme úspěšně za sebou jednoznačně fyzicky nejnáročnější dobrovolnickou akci ŠKO-ENERGO. Při příležitosti Dne Země jsme v pátek 21. dubna pomohli přírodě na Chlumu.

Za doprovodu ochránce přírody a člena organizace ČSOP Klenice Alexandra Mackeho jsme udělali kus práce. „Dnes se povedlo úplně všechno. Nejen, že vyšlo počasí, ale opět jsme zvládli udělat všechno, co jsme společně naplánovali, a ještě něco navíc,“ dodává k nasazení našich dobrovolníků.

Skóre našich dobrovolníků na Chlumu

  • 10 interaktivních prvků jsme natřeli ochranným nátěrem
  • zastávky naučné stezky jsme očistili od náletových křovin
  • 2 pytle odpadků jsme sesbírali po cestě
  • velké zrezivělé plechové pláty jsme vytáhli z mokřadů a odtáhli k likvidaci
  • zpevnili jsme přístup ke studánce spadanými větvemi
  • vytvořili přirozený výlez ze studánky pro obojživelníky