Ptáčkobraní: dětem ze základních škol jsme zpestřili konec školního roku

28. 7. 2023

Téměř 400 dětí, 15 tříd ze 4 různých škol – taková byla účast na akci Ptáčkobraní, kterou jsme si v letošním roce připravili pro žáky mladoboleslavských základních škol. Aktivita měla děti upozornit na důležitost ochrany přírody. Děti se díky ní mohly dozvědět více o životě ptáků ve volné přírodě a užít si s námi dopoledne plné zábavných aktivit.


Výuku obohatily pracovní listy
V první fázi děti společně ve výuce vyplňovaly pracovní listy, díky kterým se dozvěděly zajímavé informace o životě ptactva, potravním řetězci zvířat nebo ekosystému obecně. Také si s námi vyzkoušely velkou migrační hru, kterou jsme pro ně připravili a která měla vysvětlit důsledky globálního oteplování a jeho vliv na ptactvo a migraci. Pracovní listy byly cíleny na třetí až páté třídy základních škol a děti s nimi strávily průměrně dvě až tři vyučovací hodiny. 


Letecké muzeum zaplnilo téměř 400 dětí
Za odměnu pro všechny zapojené děti jsme poslední červnové úterý připravili u leteckého Muzea Metoděje Vlacha akci plnou zábavných aktivit. Její součástí byly lehké sportovní aktivity, vědomostní soutěže nebo dvě výtvarné dílničky. Po celou dobu akce si mohly prohlédnout také letecké muzeum a vyzkoušet si letecké simulátory. 
Nechyběl ani zkušený sokolník, který dětem představil několik druhů dravců a sov. 
Soutěžilo se o sportovní balíčky a ceny s maskotem Sokim. Na závěr se losovala také jedna třída, která se si díky ŠKO-ENERGO užije výlet do Dendrologické zahrady v pražských Průhonicích. Touto šťastnou třídou se stala 3.D ze Základní školy Václavkova.


Společně jsme přispěli na projekt ČSOP Klenice 
Za každého origami ptáčka vyrobeného v rámci akce se ŠKO-ENERGO rozhodla věnovat 10 Kč na projekt ČSOP Klenice. Během celého dopoledne bylo vyrobeno celkem 207 origami ptáčků, dalších 993 pak vyrobily děti přímo ve školách. Na projekt stavby ptačích budek v Mladé Boleslavi tak ŠKO-ENERGO přispěje celkem 12 000 korun.


„Chtěli bychom ještě jednou moc poděkovat za skvělou akci pro děti. Nadšené byly děti, i my učitelky.“ 6. základní škola Mladá Boleslav 


ŠKO-ENERGO se dlouhodobě zaměřuje na osvětu v oblasti ekologie. Svými aktivitami se snaží podporovat činnosti pro děti a mládež zaměřené na ochranu přírody i jejich volnočasové aktivity obecně.